Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Regulativa iz nadležnosti Uprave za obaveze odbraneZakoni
 1. Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi
 2. Zakon o civilnoj službi
 
Uredbe, pravilnici, uputstva i odluke
 1. Uredba o načinu i postupku izvršavanja obaveze planiranja priprema za odbranu
 2. Uredba o merama pripravnosti državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave i privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u ratnom i vanrednom stanju
 3. Uredba o vrstama usluga koje pružaju posebna pravna lica u odbrani, utvrđivanju visine naknade stvarnih troškova i načinu njihovog plaćanja
 4. Uredba o  načini i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze
 5. Uredba o načini i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem
 6. Uredba o kriterijumima za raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe odbrane i popune Vojske Srbije
 7. Uredba o službi u aktivnoj rezervi
 8. Uredba o načinu obučavanja i kategorijama građana koje za potrebe odbrane zemlje obučava Ministarstvo odbrane
 9. Uputstvo o postupanju teritorijalnih organa Ministarstva odbrane u sprovođenju mobilizacije subjekata sistema odbrane
 10. Uputstvo o vođenju evidencije vojnih obveznika i radne i materijalne obaveze
 11. Uputstvo o regrutovanju i popuni Vojske Srbije u miru i ratu
 12. Pravilnik o načinu i uslovima za izbor i o postupku izbora regruta koji će se usavršavati za rezervne oficire
 13. Pravilnik o uslovima po kojima vojni rok služi regrut naučni radnik istraživač, vrhunski sportista i umetnik
 14. Pravilnik o načinu rada regrutnih komisija i o uslovima za određivanje rodova i službi u kojima će regrut služiti vojni rok
 15. Pravilnik o načinu, uslovima i postupku izdavanja odobrenja regrutu i licu u rezervnom sastavu za boravak u inostranstvu duže od šest meseci
 16. Odluka o određivanju pravnih lica od značaja za odbranu Republike Srbije
 17. Odluka o određivanju proizvoda i usluga od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije
 18. Odluka o određivanju pravnih lica koja izrađuju planove razvoja odbrane
 19. Odluka o određivanju šuma s posebnom namenom za potrebe odbrane zemlje
 20. Odluka o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu
 21. Odluka o utvrđivanju naknade za korišćenje stvari iz popisa za potrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane (Tarifa)
 22. Odluka o prenošenju ovlašćenja za donošenje rešenja o raspoređivanju po osnovu radne obaveze i saopštavanje rasporeda po osnovu radne obaveze
 
Ostala zakonska regulativa
 1. Zakon o odbrani
 2. Zakon o Vojsci Srbije
 3. Zakon o radu
 4. Zakon o ministarstvima
 5. Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije
 6. Zakon o državnoj upravi
 7. Zakon o lokalnoj samoupravi
 8. Krivični zakonik
 9. Zakon o prekršajima
 10. Zakon o opštem upravnom postupku
 11. Zakon o obligacionim odnosima
 12. Zakon o matičnim knjigama
 13. Zakon o tajnosti podataka
 14. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 15. Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
 
Podzakonski propisi
 1. Uredba o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze
 2. Uredba o sprovođenju mobilizacije
 3. Uredba o jedinicama civilne zaštite, nameni, zadacima, mobilizaciji i načinu upotrebe
 4. Uredba o sastavu, načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije
 5. Pravilnik o intendanturi u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije
 6. Pravilnik o radu poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite i kriterijumima za njihovo imenovanje