Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Izgradnja integriteta
- Plan aktivnosti na izgradnji integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u 2022. godini

 - Pregled realizacije Plana aktivnosti na izgradnji integriteta u Ministarstvu odbrane  i Vojsci Srbije u 2021.godini

- Prva izmena Plana aktivnosi na izgradnji integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u 2021. godini

- Plan aktivnosti na izgradnji integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u 2021. godini

- Pregled realizacije plana aktivnosti na izgradnji integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u 2020. godini

- Plan aktivnosti na izgradnji integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u 2020. godini

- Pregled realizacije plana aktivnosti na izgradnji integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u 2019. godini

- Plan aktivnosti na izgradnji integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u 2019. godini

- Pregled realizacije plana aktivnosti na izgradnji integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u 2018. godini

- Plan aktivnosti na izgradnji integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u 2018. godini

- Pregled realizacije plana aktivnosti na izgradnji integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u 2017. godini

- Plan aktivnosti na izgradnji integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u 2017. godini

- Pregled realizacije aktivnosti iz Plana aktivnosti na izgradnji integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u 2016. godini

- Plan aktivnosti na izgradnji integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u 2016. godini

- Pregled realizacije aktivnosti iz Plana aktivnosti na izgradnji integriteta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u 2015. godini

- Publikacija "Izgradnja integriteta: procesi i uticaji - Srbija"

- Konačni nalazi istraživanja nivoa rizika od korupcije u sistemu odbrane Republike Srbije (Antikorupcijski indeks 2015) koje je sprovela organizacija Međunarodna transparentnost

- Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije [385 KB]

- Samoprocena o izgradnji integriteta za smanjenje rizika od korupcije u Republici Srbiji iz nadležnosti Ministarstva odbrane [250 KB]

- Prevod pisma pomoćnika generalnog sekretara NATO za politička pitanja i bezbednosnu politiku upućenog pomoćniku ministra odbrane Republike Srbije za politiku odbrane [30 KB]

- Internet prezentacija organizacije &39;&39;Međunarodna transparentnost&39;&39;

- Komentari Ministarstva odbrane Republike Srbije [30 KB]