Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Kancelarija za brzi odgovorEmail: brziodgovor@mod.gov.rs
Adresa: Birčaninova 5. 11000 Beograd

Kancelarija za brzi odgovor koordinira rad organizacionih jedinica i organa u sastavu Ministarstva u slučajevima hitnog postupanja i prati blagovremeno upućivanje odgovora po zahtevima građana;

Rokovi za postupanje u hitnim predmetima definisani su u skladu sa stepenom i razlozima hitnosti, kao i vrstom i složenošću materijala.