Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Uprava za vojno zdravstvoUprava za vojno zdravstvo je uža unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane van sektora i Sekretarijata Ministarstva odbrane, organizaciono i funkcionalno vezana za ministra odbrane.
 
Uprava za vojno zdravstvo obavlja poslove koji se odnose na pripremu propisa i drugih akata, kojima se uređuje zdravstvena i veterinarska zaštita u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, kao i poslova farmaceutske zdravstvene delatnosti u cilju obezbeđenja lekova i medicinskih sredstava i stvaranja najpovoljnijih uslova za medicinski i farmaceutski rad u vojnim zdravstvenim ustanovama i jedinicama za zdravstvenu zaštitu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Organizacija

Za načelnika Uprave za vojno zdravstvo organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće organizacione celine:
  • Vojnomedicinska akademija
  • Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd
  • Vojna bolnica Novi Sad
  • Vojna bolnica Niš
  • Glavna vojnolekarska komisija
  • Viša vojnolekarska komisija Niš
  • Viša vojnolekarska komisija Beograd
  • Centralna apoteka – skladište
  • Centar sanitetske službe
  • Centar veterinarske službe
Vojnomedicinska akademija je naučnoistraživačka i zdravstvena ustanova i obavlja poslove koji se odnose na zdravstveno zbrinjavanje, lečenje i pružanje svih specijalizovanih vidova zdravstvene zaštite vojnih i civilnih osiguranika, predsednika Republike Srbije i drugih visokih vojnih i političkih rukovodilaca i članova njihovih porodica, članova diplomatskog kora i njihovih porodica. Takođe, VMA učestvuje u procesu realizacije nastave za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta odbrane, kao i akademskih i specijalističkih studija i naučnoistraživačke delatnosti iz oblasti medicinskih nauka. Vojnomedicinska akademija je uključena u mrežu zdravstvenih ustanova Republike Srbije.

Podaci o medicinskim uslugama koje pruža Vojnomedicinska akademija nalaze se na sajtu www.vma.mod.gov.rs
 
Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd je zdravstvena ustanova koja na opštem i specijalističkom nivou zbrinjava vojne osiguranike sa teritorije grada Beograda, kao i vojnike i profesionalna vojna lica sa cele teritorije Republike Srbije. U sastavu Centra vojnomedicinskih ustanova Beograd su tri vojnomedicinska centra za pružanje usluga opšte i specijalističke medicinske pomoći, sa tri isturene ambulante opšte medicine i Vojnomedicinski centar hitne pomoći Beograd za pružanje hitne medicinske pomoći i kućnog lečenja.
 
Vojna bolnica Niš i Vojna bolnica Novi Sad su zdravstvene ustanove Ministarstva odbrane, koje obavljaju poslove koji se odnose na primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu i sanitetsku podršku vojnih osiguranika, civilnih osiguranika i osiguranika svih kategorija koji ostvaruju pravo na pružanje usluga, preventivno medicinsku zaštitu, zbrinjavanje povređenih i obolelih pružanjem opšte, specijalističke i subspecijalističke pomoći, stacionarne specijalističke medicinske pomoći i hitne medicinske pomoći.
 
Glavna vojnolekarska komisija vrši kontrolu ispravnosti ocena zdravstvene sposobnosti koje izriču više vojnolekarske komisije, kao i praćenje rada viših i nižih vojnolekarskih komisija, te davanje nalaza, ocene i mišljenja u postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika.
 
Viša vojnolekarska komisija Beograd i Viša vojnolekarska komisija Niš obavljaju poslove koji se odnose na ocenu zdravstvene sposobnosti pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i ostvarivanje prava iz penzionog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika.
Centralna apoteka – skladište je ustanova koja se bavi snabdevanjem lekovima i drugim medicinskim potrošnim materijalom za potrebe vojnih osiguranika na teritoriji Republike Srbije.
 
Centar sanitetske službe obavlja poslove koji se odnose na školovanje i obuku sanitetskog kadra za rad na radnim mestima u jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
 
Centar veterinarske službe je namenska jedinica veterinarske službe koja izvršava zadatke obuke i usavršavanja kadrova veterinarske službe, realizuje kurseve iz oblasti zdravstvene zaštite životinja, bezbednosti hrane životinjskog porekla, planiranja, uzgoja, reprodukciju životinja i učestvuje u stručnim projektima iz oblasti veterinarske medicine.