Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Uprava za organizacijuUprava za organizaciju je unutrašnja jedinica Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane koja normativno uređuje organizaciju Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. U njenoj nadležnosti su i mobilizacija subjekata sistema odbrane, upravljanje organizacijskim promenama, kao i vođenje organizacijskog razvoja u sistemu odbrane.
 

Uže unutrašnje jedinice Uprave za organizaciju su:
  • Odeljenje za formacije
  • Odeljenje za projektovanje organizacije i mobilizaciju
  • Odeljenje za sistem.
 
Poslovima iz oblasti organizacije i mobilizacije optimizuju se poslovi i zadaci koji proističu iz različitih funkcija pojedinih organizacijskih celina Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Treba da obezbede zahtevani nivo sposobnosti naše vojske za izvršenje dodeljenih misija, uz odgovarajuće angažovanje raspoloživih resursa.
 
Tokom realizacije poslova iz funkcije „organizacija“, Uprava za organizaciju u saradnji s ostalim jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije neprekidno analizira odnos postojeće organizacijske strukture Ministarstva i Vojske, međusobni odnos elemenata organizacije –  unutrašnjih jedinica, komandi, jedinica i ustanova, njihov delokrug rada i međusobne veze, grupisanje poslova i sistematizaciju radnih mesta, s ostvarenjem rezultata u razvoju i održavanju sposobnosti sistema odbrane u skladu sa strategijskim i doktrinarnim dokumentima.
 

Priprema normativne regulative i planova kojima se obezbeđuje prelazak Ministarstva odbrane i Vojske Srbije s mirnodopske organizacije na funkcionisanje i izvršavanje zadataka prema ratnoj organizaciji, u određenim uslovima i zadatim rokovima, delokrug je rada Uprave za organizaciju iz funkcije „mobilizacija“.
 
Rezultat rada Uprave za organizaciju jeste organizacijska struktura Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koja omogućava odgovor na aktuelne pretnje i izazove, kao i razvoj sposobnosti sistema odbrane za odgovor na buduće.

Načelnik Uprave za organizaciju je pukovnik Milan Milanović.
 
Kontakt
Uprava za organizaciju
Birčaninova 5
11000 Beograd
Telefon: 011-3201-058
Faks: 011-3006-177
I-mejl:organizacija@mod.gov.rs