Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

NAJČEŠĆA PITANJA - Status pripadnika sistema odbrane  • Da li se penzionisanim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije mogu dodeliti vojne spomen-medalje za učešće u borbenim dejstvima?
– Pravilnikom o vojnim spomen-medaljama i vojnim spomenicama („Službeni vojni list“, broj 26/10, 7/11, 7/13, 2/14, 16/14 i 7/19) propisano je da se vojna spomen-medalja za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije može dodeliti profesionalnom pripadniku Vojske Srbije ukoliko ispunjava kriterijume propisane članom 30. Pravilnika, na predlog starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju, kao i uz saglasnost ovlašćenog lica u skladu s članom 48. istog propisa.

Shodno navedenom, a imajući u vidu da je članom 48. Pravilnika propisano da predloge za dodelu vojnih spomen-medalja podnose starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju i da načelnik Generalštaba Vojske Srbije daje saglasnost na predloge za Vojsku Srbije, a rukovodioci organizacionih jedinica Ministarstva odbrane za Ministarstvo odbrane, penzionisanim profesionalnim pripadnicima za koje nije dostavaljen predlog tokom službe u Vojsci Srbije ne mogu se dodeliti vojne spomen-medalje za učešće u borbenim dejstvima.
 
  • Kako se dodeljuju vojne spomen-medalje za revnosnu službu?
– Članom 28. Pravilnika o vojnim spomen-medaljama i vojnim spomenicama („Službeni vojni list“, broj 26/10, 7/11, 7/13, 2/14, 16/14 i 7/19) precizirano je da se vojna spomen-medalja za revnosnu vojnu službu za 10, 20 i 30 godina službe može dodeliti profesionalnom pripadniku Vojske Srbije, državnom službeniku i namešteniku ukoliko ispunjava sledeće uslove:
1) da u godini predlaganja navršava 10, 20 ili 30 godina efektivne službe u Vojsci Srbije, odnosno Ministarstvu odbrane
2) da je u periodu od deset godina prosek njegovih službenih ocena najmanje „vrlo dobar“ ili „ističe se“, te da u istom periodu nije ocenjivan nižom ocenom od „dobar“
3) da se protiv njega ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nije osuđivan za takva dela.

Postupak za predlaganje i za dodelu vojnih spomen-medalja za revnosnu vojnu službu reguliše se određenim aktom Uprave za tradiciju, standard i veterane i smernicama za dostavljanje predloga – krajem kalendarske godine organizacione jedinice Ministarstva odbrane i Vojske Srbije dostavljaju predloge za lica iz svog sastava, u skladu s odredbama Pravilnika.
 
  • Kome je dodeljena Vojna spomenica „Dvadesetogodišnjica odbrane otadžbine od agresije NATO-a ”?
– Pomenuta Vojna spomenica dodeljena je Naredbom ministra odbrane, broj 19-4 od 29. maja 2019, koja je objavljena u „Službenom vojnom listu, broj 21, od 23. avgusta 2019, aktivnim i penzionisanim pripadnicima Vojske Srbije, Vojske Srbije i Crne Gore i Vojske Jugoslavije koji su učestvovali u borbenim dejstvima 1999. godine i koji su državljani Republike Srbije, kao i porodicama pripadnika Vojske Jugoslavije i porodicama dobrovoljaca koji su bili u sastavu Vojske Jugoslavije, kao i državljanima Republike Srbije poginulim ili umrlim od posledica ranjavanja tokom borbenih dejstava.