Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Vojno pravobranilaštvoVojno pravobranilaštvo je posebna jedinica Ministarstva odbrane koja obavlja poslove koji se odnose na: zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije u pogledu sredstava i imovine koju koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije,preduzimanje pravnih radnji i pravnih sredstava koja se koriste u postupku zastupanja pred sudovima i drugim državnim organima u svim fazama postupka; poslove koji prethode vođenju postupka; davanje pravnih mišljenja na modele odnosno nacrte pravnih poslova koje Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije zaključuju sa drugim pravnim subjektima i pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i opštih akata.

U Vojnom pravobranilaštvu obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:
1) Odeljenje za štete;
2) Odeljenje za nepokretnosti;
3) Odeljenje u Nišu;
4) Kancelarija;
5) Služba obezbeđenja.