Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Regulativa iz nadležnosti Uprave za tradiciju, standard i veterane



Pravilnici, pravila, uputstva i odluke
 
 1. Pravilo o grbu Vojske Srbije, vojnim zastavama, vojnim oznakama i drugim simbolima i obeležjima Vojske Srbije („Sl. vojni list” 9/15 i 18/19);
 2. Odluka o određivanju Dana Vojske Srbije i drugih vojnih praznika („Sl. vojni list”  br. 21/15); 
 3. Pravilnik o vojnim spomen medaljama i vojnim spomenicama („Sl. vojni list”  broj 26/10, 7/11, 7/13, 2/14, 16/14 i 7/19);
 4. Uputstvo o načinu saradnje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa udruženjima koja neguju tradicije oslobodilačkih ratova Srbije („Sl. vojni list”, br. 2/16);
 5. Pravilnik o muzejskoj delatnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Sl. vojni list”, broj 17/16); 
 6. Odluka o utvrđivanju kriterijuma za predlaganje za dodelu odlikovanja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Sl. vojni list”, broj  7/13);
 7. Pravilnik o kriterijumima i postupku za sticanje statusa udruženja od posebnog značaja za odbranu i dodelu sredstava za učešće u finansiranju projekata udruženja u oblastima od značaja za odbranu („Sl. vojni list”, broj 9/19, 3/20 i 14/21);
 8. Uputstvo o vođenju evidencije o nastradalim i nestalim licima u  oružanim sukobima („Sl. vojni list”, broj 4/19);
 9. Pravilnik o priznanjima i nenovčanim nagradama („Sl. vojni list“ broj 22/12, 10/13, 13/16, 13/17 i 26/19);
 10. Pravilnik o rešavanju stambenih potreba u MO i VS („Sl. vojni list“ broj 32/19 i 32/20); 
 11. Pravilnik o davanju na korišćenje stanova za službene potrebe u MO i VS („Sl. vojni list“ br. 20/08, 26/0928/19);
 12. Uputstvo o vođenju evidencije, sačinjavanju lista reda prvenstva, kao i drugim poslovima u vezi sa rešavanjem stambenih potreba u Ministarstvu odbrane („Sl. vojni list“, broj 11/20);