Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Kabinet ministraKabinet ministra odbrane je posebna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja obavlja studijsko-analitičke, operativno-tehničke i administrativne poslove za potrebe ministra odbrane, državnih sekretara i Kabineta ministra odbrane; opštebezbednosne zadatke iz nadležnosti Vojne policije u Kabinetu ministra odbrane i Sekretarijatu Ministarstva odbrane; planiranje, pripremu i organizaciju radnih i protokolarnih aktivnosti ministra odbrane i usaglašavanje obaveza sa nadležnim protokolima.
 
Kabinetom ministra odbrane rukovodi šef Kabineta ministra odbrane.
 


Za šefa Kabineta ministra odbrane organizaciono i funkcionalno su vezane sledeće organizacione celine:
  1. Vojna kancelarija,
  2. Protokol Ministarstva odbrane,
  3. Kancelarija za poslove bezbednosti.
Šef Kabineta ministra odbrane
brigadni general mr Goran Momčilović
tel.     +381 11/ 3203-006
faks:   +381 11/ 3006-062
e-mail: kabinetmo@mod.gov.rs

VOJNA KANCELARIJA
 
Vojna kancelarija obavlja studijsko-analitičke, operativno-tehničke, administrativne i druge poslove za potrebe ministra odbrane, državnih sekretara, Kabineta ministra odbrane i Generalnog inspektora službi. Vojna kancelarija je nadležna i za koordinaciju zadataka sa organima državne uprave, međunarodnim subjektima i organizacijskim jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Načelnik Vojne kancelarije
pukovnik Goran Nestorović

PROTOKOL MINISTARSTVA ODBRANE
 
Protokol Ministarstva odbrane obavlja poslove koji se odnose na protokolarnu podršku javnim događajima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i aktivnostima visokih ličnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i poslove koji se odnose na posredovanje i pružanje pomoći protokolima drugih institucija Republike Srbije u organizaciji aktivnosti predstavnika diplomatskog i vojnodiplomatskog kora.

Načelnik Protokola
potpukovnik Stevan Milenković
 
KANCELARIJA ZA POSLOVE BEZBEDNOSTI
 
Kancelarija za poslove bezbednosti obavlja poslove koji se odnose na opštebezbednosne zadatke iz nadležnosti Vojne policije u Kabinetu ministra odbrane i Sekretarijatu Ministarstva odbrane i bezbednosnu zaštitu delegacija stranih država, koje dolaze na poziv ministra odbrane, kao i poslove koji se odnose na saradnju sa pravosudnim i drugim državnim organima na suzbijanju kriminala.