Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Sektor za materijalne resurseSektor za materijalne resurse je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja obavlja poslove koji se odnose na istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme, opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, planiranje, organizovanje, nadzor i izgradnju vojnih objekata i planiranje, organizovanje i sprovođenje objedinjenih nabavki za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i materijalno obezbeđenje Vojske Srbije.
 

 

U Sektoru za materijalne resurse obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice:
 
Uprava za opštu logistiku,
Uprava za odbrambene tehnologije,
Uprava za nabavke i prodaju i
Uprava za infrastrukturu.
 
 
UPRAVA ZA OPŠTU LOGISTIKU
 
Uprava za opštu logistiku obavlja poslove koji se odnose na planiranje i organizovanje ishrane, vodosnabdevanje, obezbeđenje energentima i odevanje u sistemu odbrane, kontrolu kvaliteta intendantskih materijalnih sredstava koja se proizvode i nabavljaju za potrebe sistema odbrane, normativno regulisanje i unapređenje sistema zaštite resursa odbrane.
 
Za načelnika Uprave za opštu logistiku organizaciono i funkcionalno vezana je Direkcija za usluge standarda.
 
Direkcija za usluge standarda obavlja poslove koji se odnose na normativno–pravno i studijsko–analitičko uređenje realizacije zadataka proizvodnih aktivnosti vojnih ustanova za proizvodnju i uslužne delatnosti za potrebe sistema odbrane.
 
Za direktora Direkcije za usluge standarda organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće organizacione celine:
 
Vojna ustanova „Dedinje“,
Vojna ustanova „Tara“ i
Vojna ustanova „Morović“.
 
Vojna ustanova „Dedinje“ obavlja poslove koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, pružanje ugostiteljsko–kantinskih usluga, usluga ishrane i smeštaja i drugih ugostiteljsko–trgovačkih usluga profesionalnim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, članovima njihovih porodica i ostalim pravnim subjektima i pojedincima.
 
Vojna ustanova „Tara“ obavlja poslove koji se odnose na pružanje ugostiteljsko-trgovačkih i sportsko-rekreativnih usluga, odmora, samačkog smeštaja, kao i drugih ugostiteljsko-trgovačkih usluga, profesionalnim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, članovima njihovih porodica i zainteresovanim domaćim i stranim organizacijama, institucijama, pravnim subjektima i pojedincima.
 
Vojna ustanova „Morović“ obavlja poslove koji se odnose na ugostiteljsko-turističke usluge, poljoprivrednu proizvodnju, hortikulturu, šumarstvo, lov i odgovarajuće uslužne aktivnosti u vezi sa lovom i ribarstvom, kao i trgovinu na veliko i malo proizvodima iz sopstvenog proizvodnog asortimana.
 
UPRAVA ZA ODBRAMBENE TEHNOLOGIJE
 
Uprava za odbrambene tehnologije obavlja poslove koji se odnose na planiranje i organizovanje zadataka naučno–istraživačkog rada u oblasti odbrambenih tehnologija, razvojnih projekata sredstava naoružanja i vojne opreme, razvoja kapaciteta za istraživanje naoružanja i vojne opreme, proizvodnju sredstava, razvoj tehnologija za proizvodnju i održavanje sredstava naoružanja i vojne opreme. Takođe, obavlja i poslove planiranja i organizovanja razvoja kapaciteta za istraživanje, razvoj, proizvodnju i održavanje naoružanja i vojne opreme, kao i rezervnih delova potrebnih za održavanje sredstava naoružanja i vojne opreme.
 
Za načelnika Uprave za odbrambene tehnologije organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće organizacione celine:
 
Vojnotehnički institut,
Tehnički remontni zavod Narodni heroj „Đurđe Dimitrijević-Đura“ i
Direkcija za standardizaciju, kodifikaciju i metrologiju.
 
Vojnotehnički institut obavlja poslove koji se odnose na istraživanja i razvoj novih i modernizaciju postojećih sredstava naoružanja i vojne opreme, realizaciju naučne i stručne delatnosti, usavršavanje naučnog kadra, pružanje stručne pomoći jedinicama i institucijama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, ekspertize patenata od interesa za odbranu i pružanje komercijalnih usluga korisnicima u zemlji i inostranstvu.
 
Tehnički remontni zavod NH „Đurđe Dimitrijević – Đura“obavlja poslove koji se odnose na proizvodnu i uslužnu delatnost, remont, održavanje i demilitarizaciju ubojnih sredstava i proizvodnju uređaja i alata za održavanje ubojnih sredstava.
 
Direkcija za standardizaciju, kodifikaciju i metrologiju obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizovanje, uspostavljanje, koordinaciju i unapređenje poslova standardizacije, kodifikacije i metrologije, donošenje sistemskih uputstava za rad i razvoj metoda i tehnika iz oblasti standardizacije, kodifikacije i metrologije
 
UPRAVA ZA NABAVKE I PRODAJU
 
Uprava za nabavke i prodaju obavlja poslove koji se odnose na normativnu delatnost iz domena nabavki u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, izradu nacrta planova javnih nabavki i njihovu realizaciju, planiranje i organizaciju zadataka nabavki dobara i usluga i prodaje pokretnih sredstava za potrebe korisnika u MO i Vojsci Srbije, organizovanje i realizaciju prodaje viškova naoružanja i vojne opreme, kao i druge poslove u oblasti nabavki i prodaje za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
 
UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU
 
Uprava za infrastrukturu obavlja poslove koji se odnose na normativnu delatnost iz domena infrastrukture, upravljanje, planiranje, izgradnju, pribavljanje i održavanje objekata infrastrukture na korišćenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, pripremu i izradu investiciono-tehničke dokumentacije za radove iz domena izgradnje i investicionog održavanja nepokretnosti koje koriste MO i VS, kao i usaglašavanje prostornog razvoja vojne infrastrukture i prilagođavanje objekata od značaja za odbranu sa potrebama odbrane zemlje.
 
Za načelnika Uprave za infrastrukturu organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće organizacione celine:
 
Vojnograđevinski centar „Beograd“
Vojnograđevinska ustanova „Beograd“
Vojna ustanova „Beograd-2“
 
Vojnograđevinski centar „Beograd” obavlja poslove koji se odnose na nadzor nad izgradnjom i investicionim održavanjem vojnih nepokretnosti, stambenog fonda i poslovnih prostora na korišćenju u ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.
 
Vojnograđevinska ustanova „Beograd” obavlja poslove koji se odnose na izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova prilikom izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i rušenja objekata infrastrukture posebne namene koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, kao i invensticiono održavanje objekata infrastrukture posebne namene koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije.
 
Vojna ustanova „Beograd-2“ obavlja poslove koji se odnose na redovno i investiciono održavanje stambenih zgrada i stanova, garaža i poslovnog prostora, nepokretnosti za posebne namene i nepokretnosti za reprezentativne potrebe koje se koriste u organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
 
Za pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse organizaciono i funkcionalno vezana je Vojna kontrola kvaliteta.
 
Vojna kontrola kvaliteta obavlja poslove koji se odnose na izradu propisa iz oblasti obezbeđenja kvaliteta, obezbeđenje i kontrolu kvaliteta pokretnih stvari u fazama razvoja, osvajanja, serijske proizvodnje, skladištenja, eksploatacije i remonta, proveru, ocenjivanje i sertifikaciju proizvoda, procesa i sistema menadžmenta kvalitetom i ostale delatnosti iz delokruga rada.

Rukovodilac Sektora
pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse
dr Nenad Miloradović