Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Savremena funkcija upravljanja ljudskim resursima i njeni benefitiUpravljanje ljudskim resursima je osnovna strateška, poslovna i upravljačka funkcija, kojom se obezbeđuje potreban broj kompetentnih i motivisanih zaposlenih, koji u optimalnoj organizacionoj strukturi i pravednom radnom ambijentu, na efektivan i efikasan način, ostvaruju organizacione ciljeve.

 
Savremeni koncept upravljanja ljudskim resursima
 
Savremeni koncept upravljanja ljudskim resursima znatno se razlikuje od tradicionalnog modela upravljanja kadrom.
 
Savremeni koncept upravljanja ljudskim resursima Tradicionalni model upravljanja kadrom
Zaposleni se posmatraju kao KAPITAL Zaposleni se posmatraju kao TROŠAK
Težište - učinak i razvoj Težište – administrativni poslovi
Usmerenost ka budućnosti Usmerenost na sadašnjost
Zaposleni su SUBJEKTI upravljanja Zaposleni su OBJEKTI upravljanja
 
Kapital, dakle, predstavljaju ljudi, njihova znanja, kompetencije i sposobnosti, njihovi razvojni i kreativni potencijali. Takav pristup u upravljanju ljudskim resursima primenjuju sve uspešne organizacije, čiji se delokrug rada ne ograničava samo na upravljanje administrativnim funkcijama.
 
Primenjujući savremen koncept upravljanja ljudskim resursima, Sektor za ljudske resurse Ministarstva odbrane danas nastoji da zaštiti interese zaposlenih i oblikuje pozitivno radno okruženje. Zapravo predstavlja sponu između očekivanja poslodavca i potreba zaposlenih, radi realizacije strateški opredeljenih prioriteta našeg sistema odbrane.
 
Benefiti savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije
 • standardizovane, ujednačene, efikasne i transparentne procedure rada
 • jasnija očekivanja na radnom mestu
 • uređen i predvidiv sistem zapošljavanja, karijernog razvoja i napredovanja u službi
 • preciznije kadrovsko planiranje, uz smanjenu fluktuaciju zaposlenih
 • poštovanje prava zaposlenih u oblasti rada i radnih odnosa
 • veća motivacija i zadovoljstvo poslom
 • staranje o bezbednosti zaposlenih
 • pozitivno radno okruženje i dobri međuljudski odnosi
 • jačanje percepcije o pravednosti
 • podrška radu rukovodilaca.
 
Navedene koristi utiču na profesionalizaciju i jačanje ukupnih kapaciteta zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. 
 
Težišne funkcije upravljanja ljudskim resursima sistema odbrane u narednom periodu
 • poslovi preciznijeg kadrovskog planiranja i utvrđivanja funkcionalne organizacione strukture Ministarstva odbrane i Vojske Srbije
 • jačanje informacionog sistema radi obezbeđenja dinamičke baze podataka s potrebnim izveštajima
 • regrutacija i selekcija potencijalnih kandidata za rad u sistemu odbrane
 • planiranje i organizovanje programa koji obezbeđuju uslove za osposobljavanje, karijerni razvoj i usavršavanje
 • zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja zaposlenih, jačanje protektivnih i slabljenje rizičnih faktora
 • briga o statusu i motivaciji zaposlenih
 • normativno uređenje poslova upravljanja ljudskim resursima radi povećanja efikasnosti.
 
Na taj način će profesionalna i savremena funkcija upravljanja ljudskim resursima biti orijentisana ka ostvarenju strateških ciljeva Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.