Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Zakoni- ZAKON O ODBRANI- SL. GLASNIK BR. 116-07 OD 11.12.2007. GODINE
- ZAKON O VOJSCI- SL. GLASNIK BR. 116-07 OD 11.12.2007. GODINE
- ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI- SL. GLASNIK BR. 88-09 OD 26.10.2009. GODINE
- ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI- SL. GLASNIK BR. 88-09 OD 26.10.2009. GODINE
- ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI- SL. GLASNIK BR. 10-15 OD 29.01.2015. GODINE
- ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI- SL. GLASNIK BR. 10-15 OD 29.01.2015. GODINE

NAPOMENA: Pravna uprava Sekretarijata Ministarstva odbrane je za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pripremila nezvaničnu verziju prečišćenih tekstova Zakona o odbrani i Zakona o Vojsci Srbije.

- ZAKON O ODBRANI- PREČIŠĆEN TEKST
- ZAKON O VOJSCI- PREČIŠĆEN TEKST

- ZAKON O UPOTREBI VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE- SL. GLASNIK BR. 88-09 OD 26.10.2009. GODINE

- ZAKON O VOJNOBEZBEDNOSNOJ AGENCIJI I VOJNOOBAVEŠTAJNOJ AGENCIJI- SL. GLASNIK BR. 88-09 OD 26.10.2009. GODINE
- ZAKON O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI- SL. GLASNIK BR. 88-09 OD 26.10.2009. GODINE
- ZAKON O CIVILNOJ SLUŽBI- SL. GLASNIK BR. 88-09 OD 26.10.2009. GODINE
- ZAKON O PROIZVODNjI NAORUŽANjA I VOJNE OPREME - SL. GLASNIK BR. 36-18

INFORMACIJE O DONETIM PROPISIMA

- Informacija o donetim propisima i aktima iz oblasti odbrane, bezbednosti i Vojske Srbije i međunarodne saradnje u periodu januar - jun 2018.godine
- Informacija o donetim propisima i aktima iz oblasti odbrane, bezbednosti i Vojske Srbije i međunarodne saradnje u periodu januar - jun-dec 2013. godine
-
Informacija o donetim propisima i aktima iz oblasti odbrane, bezbednosti i Vojske Srbije i međunarodne saradnje u periodu januar - jun 2010. godine
- Informacija o donetim propisima i aktima iz oblasti odbrane, bezbednosti i Vojske Srbije i međunarodne saradnje u 2008. godini