Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Generalni inspektor službiGeneralni inspektor službi, kao samostalna uža unutrašnja jedinica u Ministarstvu odbrane, nadzire primenu načela ideološke, političke i interesne neutralnosti u radu Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije i njihovih pripadnika, kao i zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka i zakonitost trošenja budžetskih i drugih sredstava za rad. Daje mišljenje na nacrte zakona i drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije, i utvrđuje činjenice o uočenim nezakonitostima i nepravilnostima u radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije i njihovih pripadnika.
 
 
Kontakti:
telefon    011/3201-121
telefaks   011/3201-500
i mejl     generalni.inspektor@mod.gov.rs