Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Pristup informacijama od javnog značajaU skladu sa članom 38. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ministar odbrane doneo je Odluku o određivanju ovlašćenih lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije (akt Pravne uprave Sekretarijata Ministarstva odbrane, broj 270-9/19 od 1.avgusta 2019. godine).

Adrese i kontakt telefoni lica ovlašćenih za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:
 
Ljiljana Santrač
Sekretarijat Ministarstva odbrane Pravna uprava
Birčaninova 5, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3203-239
e-pošta: pravna.uprava@mod.gov.rs
 
Sektor za materijalne resurse Ministarstva odbrane
Nemanjina 15, 11000 Beograd
tel.: + 381 11  3201-985
 
Sektor za materijalne resurse – Uprava za nabavke i prodaju
Nemanjina 15, 11000 Beograd
tel.: + 381 11  2059-026
tel.: + 381 11  2059-143
 
Sektor za materijalne resurse – Uprava za infrastrukturu
Nemanjina 15, 11000 Beograd
tel.: + 381 11  2059-228
 
Sektor za politiku odbrane – Uprava za međunarodnu vojnu saradnju
Birčaninova 5, 11000 Beograd
tel.:  + 381 11 3203-483
 
Sektor za ljudske resurse – Uprava za kadrove
Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3201-984

Sektor za ljudske resurse – Uprava za tradiciju, standard i veterane
Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3201-338
 
Sektor za civilnu odbranu i pripreme odbrane – Uprava za obaveze odbrane
Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3201-613
 
Generalštab Vojske Srbije – Uprava za operativne poslove (J-3)
Neznanog junaka 38, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 2061-131
 
Komanda Kopnene Vojske
Trg kralja Aleksandra bb, 18000 Niš
tel.: + 381 18 555-987
 
Komanda Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane
Glavna 1, 11080 Beograd
tel.: + 381 11 3074-334
 
Vojnobezbednosna agencija
Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3203-228
tel.: + 381 11 3201-845
 
Vojnoobaveštajna agencija
Kneza Miloša 33, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3201-126
 
Inspektorat odbrane
Gardijska 7, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 2064-786

Uprava za odnose sa javnošću
Birčaninova 5, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3203-231
 
Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
Krunska 13, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3203-549

Uprava za vojno zdravstvo
Crnotravska 17, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3608-186
 
Univerzitet odbrane
Palva Jurišića Šturma 1, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3603-378
 
  • Obrazac 1 - Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja [PDF][DOC]
  • Obrazac 2 - Obaveštenje o stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži traženu informaciju i o izradi kopije [PDF][DOC]
  • Obrazac 3 - Žalba protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informaciji [PDF][DOC]
  • Obrazac 4 - Žalba kada organ vlasti nije postupio (nije postupio u celosti) po zahtevu  tražioca informacije u zakonskom roku (ćutanje uprave) [PDF][DOC]

Ostale informacije mogu se naći u Informatoru o radu Ministarstva odbrane.