Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Javna rasprava06.06.2023. godine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O VOJNOM OBRAZOVANjU

- Nacrt zakona o vojnom obrazovanju (Word)

- Obrazloženje Nacrta zakona o vojnom obrazovanju (Word)

- Zaključak Odbora za pravni sistem i državne organe 05 Broj: 011-4726/2023 od 31. maja 2023. godine (PDF)

- Program javne rasprave o tekstu Nacrta zakona o vojnom obrazovanju (PDF)

27.07.2023.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o vojnom obrazovanju (PDF)


12.05.2021. godine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU VOJNIH OSIGURANIKA

Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika - PDF (u Word-u)

Obrazloženje Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika - PDF (u Word-u)

Zaključak Odbora za pravni sistem i državne organe 05 Broj: 011-4308/2021 od 11. maja 2021. godine

- Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika (u Word-u)30.04.2018. godine

JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

U vezi sa javnom raspravom o nacrtima Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije, obaveštavamo vas da će nacrti navedenih dokumenata biti predstavljeni tokom javnih rasprava po sledećem:

 -  8. maja 2018. godine sa početkom u 12.00 časova u Domu Vojske Srbije u Novom Sadu (Beogradski kej br. 9);
 - 10. maja 2018. godine sa početkom u 16.00 časova u Domu Vojske Srbije u Nišu (Trg Sinđelića bb) i
 - 15. maja 2018. godine sa početkom u 12.00 časova u Domu Vojske Srbije u Beogradu (Braće Jugovića br. 19).

Molimo da vaše prisustvo potvrdite, najkasnije jedan dan pre početka navedenih rasprava, na e-mail adresu: zoran.putica@mod.gov.rs ili telefonom na broj 011/3203-050.

Takođe, molimo da vaše primedbe i sugestije dostavite u amandmanskoj formi na e-mail adresu: zoran.putica@mod.gov.rs.
 
19.04.2018. godine

JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

U postupku pripreme nacrta Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije, Ministarstvo odbrane sprovodi javnu raspravu u skladu sa Programom javne rasprave koji je odredio Odbor za pravni sistem i državne organe Vlade Republike Srbije, na 44. sednici održanoj 18. aprila 2018. godine.

Javna rasprava održava se u periodu od 20. aprila do 15. maja 2018. godine.

Nacrti dokumenata koji su predmet javne rasprave objavljeni su na sajtu Ministarstva odbrane (www.mod.gov.rs) i Portalu e-uprave.
Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, stručna javnost, kao drugi zainteresovani subjekti.

Učesnici javne rasprave se pozivaju da svoje primedbe, predloge i sugestije dostave Ministarstvu odbrane, putem elektronske pošte na e-mail adresu: zoran.putica@mod.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo odbrane Sektor za politiku odbrane Uprava za strategijsko planiranje, Birčaninova 5, 11 000 Beograd, sa napomenom „Za javnu raspravu o Nacrtu Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Nacrtu Strategije odbrane Republike Srbije“.

Tekstovi nacrta Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije biće predstavljeni na okruglim stolovima i stručnim raspravama u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Bliži podaci o mestu i vremenu održavanja javne rasprave biće objavljen na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

Zaključak Vlade i Program javne rasprave o Nacrtu Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije

Nacrt Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije

Obrazloženje Nacrta Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije

JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Zaključak Vlade i Program javne rasprave o Nacrtu Strategije odbrane Republike Srbije

Nacrt Strategije odbrane Republike Srbije

Obrazloženje Nacrta Strategije odbrane Republike Srbije

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Strategije odbrane Republike Srbije


3.11.2017. godine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI

Zaključak Vlade (u PDF-u)

Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani (u Word-u)

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani (u Word-u)

Obrazloženje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani (u Word-u)

Pregled odredaba koje se menjaju, odnosno dopunjuju (u Word-u)

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani


3.11.2017. godine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE

Zaključak Vlade (u PDF-u)

Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije (u Word-u)

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije (u Word-u)

Obrazloženje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije (u Word-u)

Pregled odredaba koje se menjaju, odnosno dopunjuju (u Word-u)

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije


26.09.2016. godine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PROIZVODNjI I PROMETU NAORUŽANjA I VOJNE OPREME

Nacrt zakona o prizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme (u Word-u)

Obrazloženje Nacrta zakona o prizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme (u Word-u)

NAPOMENA: Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 26.09. do 16.10.2016. godine. Primedbe, predloge i sugestije možete dostaviti na imejl: veljko.petrovic@mod.gov.rs.


22.09.2016. godine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O VOJNOM OBRAZOVANjU

Nacrt zakona o vojnom obrazovanju (u Word-u)

Obrazloženje Nacrta zakona o vojnom obrazovanju (u Word-u)

NAPOMENA: Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 22.09. do 11.10.2016. godine. Primedbe, predloge i sugestije možete dostaviti na imejl: rectorate@mod.gov.rs.


ARHIVA JAVNIH RASPRAVAJAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU VOJNIH OSIGURANIKA

Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika - PDF (u Word-u)

Obrazloženje Nacrta zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika - PDF (u Word-u)
 
Nacrt zakona o vojnom obrazovanju - PDF   (u Word-u)

Obrazloženje Nacrta zakona o vojnom obrazovanju (ustavni osnov i razlozi za donošenje zakona) - PDF  (u Word-u)

Obrazloženje pojedinačnih rešenja Nacrta zakona o vojnom obrazovanju - PDF (u Word-u)

 

Izveštaj o okruglim stolovima u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije
 
 
NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI 2014.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani - PDF    (u Word-u)

Pregled odredaba Zakona o odbrani koje se menjaju - PDF    (u Word-u)

Obrazloženje Zakona o odbrani - PDF    (u Word-u)

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o odbrani - PDF (u Word-u)
 
NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE 2014.
 
Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona Vojsci Srbije - PDF    (u Word-u)

Pregled odredaba Zakona Vojsci Srbije koje se menjaju - PDF    (u Word-u)

Obrazloženje Zakona Vojsci Srbije - PDF    (u Word-u)

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o Vojsci Srbije - PDF (u Word-u)
 

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU VOJNIH OSIGURANIKA

Odbor za javne službe Vlade Republike Srbije je na 43. sednici, održanoj dana 28.05.2013. godine, odobrio sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i odredio Program javne rasprave, shodno kojem je Ministarstvo odbrane Republike Srbije i sprovelo javnu raspravu.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sporovedena je u periodu od 3. juna do 2. jula 2013. godine, a tekst Nacrta zakona je bio postavljen na internet prezentaciji Ministarstva odbrane i portalu e-uprave.

Programom javne rasprave o Nacrtu zakona određeno je da se primedbe dostavljaju Ministarstvu odbrane, Upravi za vojno zdravstvo putem elektronske pošte na adresu: zdravstvo@mod.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Birčaninova br. 5, 11000 Beograd, s tim da je rok za dostavljanje primedbi, predloga i sugestija u pismenom ili elektronskom obliku bio 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

U toku trajanja javne rasprave, odnosno u roku određenom za dostavljanje primedbi, predloga ili sugestija na Nacrt zakona, istih nije bilo.

Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika >>>