Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Informator o radu Ministarstva odbraneInformator o radu Ministarstva odbrane
 
Pregled raspoređenih i utrošenih sredstava za finansiranje Ministarstva odbrane
 
 
PODACI O PLATAMA  
 
JAVNE NABAVKE

Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik broj 91/19)  
 
Podaci o sprovedenim javnim nabavkama u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije U skladu sa Zakonom, godišnji izveštaji o sprovedenim javnim nabavkama počev od 2020. godine nalaze se na Portalu javnih nabavki.


Informacije o donetim propisima i aktima iz oblasti odbrane, bezbednosti i Vojske Srbije i međunarodne saradnje

Odredbom člana 125. stav 1. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 104/09, 10/15, 36/18) propisano je da radi informisanja javnosti o zakonskim promenama u oblasti odbrane i Vojske Srbije i drugim zakonima koji se odnose na bezbednost zemlje i međunarodnu saradnju u oblasti odbrane i vojnu saradnju, Ministarstvo odbrane dva puta godišnje objavljuje informacije za javnost s listom zakona i objašnjenjem o zakonskim promenama.

U skladu sa navedenom zakonskom obavezom,  Ministarstvo odbrane obaveštava javnost da je, u odnosu na prethodnu informaciju iz 2018. godine, donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije i da je isti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 94/19 od 27. decembra 2019. godine.   

Razlog za donošenje ovog zakona je potreba usklađivanja važećih rešenja sa iskustvima u praktičnoj primeni Zakona o Vojsci Srbije i usaglašavanja sa promenama u pravnom sistemu Republike Srbije, otklanjanje uočenih pravnih praznina i nepreciznosti u pojedinim rešenjima koje stvaraju teškoće u tumačenju odredaba zakona.