Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Regulativa iz nadležnosti Uprave za kadroveZAKON
 1. Zakon o vojnom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 36/18)
 
UREDBE
 1. Uredba  o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira  („Službeni glasnik RS“, br. 28/19 i 63/20);
 2. Uredba o prijemu u profesionalnu vojnu službu („Službeni glasnik RS“, br. 35/15, 98/18 i 63/20);
 3. Uredba o uslovima i postupku prijema na službu u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, kadeta i državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS“, broj 104/18);
 4. Uredba o načinu i postupku prijema civilnih lica na službu u Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 104/18 i 51/21);
 5. Uredba o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica („Službeni glasnik RS“, br.  17/16 i 30/19);
 6. Uredba o vojnoj legitimaciji („Službeni glasnik RS“, broj  79/15 i 11/21);
 7. Uredba o načinu ostvarivanja prava na osiguranje pripadnika Vojske Srbije i  drugih snaga odbrane koji se upućuju u multinacionalne operacije („Službeni glasnik RS“, br.  121/14 i 48/18).
 
PRAVILNICI
 1. Pravilnik o poslovima, radnim i formacijskim mestima u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane na kojima se vrši specifična vojna služba i služba pod otežanim uslovima („Službeni vojni list“, broj 13/20);
 2. Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem („Službeni glasnik RS“, br. 18/15 i 14/17);
 3. Pravilnik o kriterijumima i postupku za ocenjivanje civilnih lica na službi u Vojsci Srbije („Službeni vojni list“, broj 6/16);
 4. Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju pripravničkog ispita („Službeni vojni list“, br. 17/10 i 23/11);
 5. Pravilnik o unapređivanju u činove vojnika, učenika i studenata vojnoškolskih ustanova i lica na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire i o proizvođenju i unapređivanju oficira u rezervi i podoficira u rezervi („Službeni vojni list“, br. 21/09, 13/15, 23/19 i 26/20);
 6. Pravilnik o uslovima za upućivanju na školovanje i usavršavanje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije („Službeni vojni list“, br. 10/19, 7/20 i 38/20);
 7. Pravilnik o uslovima i načinu stipendiranja za potrebe Vojske Srbije i o postupku utvrđivanja i povraćaja troškova stipendiranja („Službeni vojni list“, br. 9/19, 26/19 i 18/20);
 8. Pravilnik o učeničkim i kadetskim legitimacijama i identifikacionim karticama koje se koriste u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list“, broj 25/15);
 9. Pravilnika o evidencijama za profesionalna vojna lica i civilna lica na službi u Vojsci Srbije („Službeni vojni list“, broj 23/16);
 10. Pravilnik o uslovima i postupku upućivanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije na školovanje na drugim univerzitetima u Republici Srbiji („Službeni vojni list“ broj 12/19);
 11. Pravilnik o oblicima usavršavanja i bližim uslovima, načinu i postupku realizacije posebnih programa usavršavanja („Službeni vojni list“ broj 11/19);
 12. Pravilnik o prijemu lica iz građanstva na školovanje i usavršavanje u vojnoškolskim ustanovama i jedinicama i ustanovama  Ministarstva odbrane i Vojske Srbije („Službeni vojni list“ broj 12/19);
 13. Pravilnik o uslovima i postupku upućivanja profesionalnih pripadnika vojske Srbije na programe obrazovanja tokom života („Službeni vojni list“ broj 11/19);
 14. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registara vojnoškolskih ustanova (Službeni vojni list“ broj 12/19);
 15. Pravilnik o uslovima i postupku upućivanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije na školovanje i usavršavanje u inostranstvu („Službeni vojni list“ broj 12/19);
 16. Pravilnik o prijemu na školovanje i usavršavanje stranih državljana u vojnoškolskim ustanovama i jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije („Službeni vojni list“ broj 13/19).
 17. Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama („Službeni vojni list“, br. 19/19 i 28/20)
 
ODLUKE
 1. Odluka o ovlašćenjima za rešavanje o stanjima u službi i drugim odnosima u službi profesionalnih pripadnika Vojske Srbije („Službeni vojni list“, br. 23/15, 15/17, 24/19, 30/19 i 26/20, 16/21 i 18/21);
 2. Odluka o ovlašćenjima za rešavanje u upravnim stvarima u Ministarstvu odbrane („Službeni vojni list“, br. 2/08, 15/08, 21/10 i 33/19);
 3. Odluka o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa („Službeni vojni list“, br. 13/19 i 20/20)
 4. Odluka o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list“, br. 10/12, 6/14, 23/15, 30/17, 26/18, 19/19, 30/19, 17/20 i 20/20)
 5. Odluka o obrazovanju Saveta za upravljanje ljudskim resursima  u Ministarstvu odbrane („Službeni vojni list“, br. 27/14, 26/15, 15/16, 20/17 i 20/18);
 6. Odluka osnivanju Univerziteta odbrane u Beogradu („Službeni glasnik RS“ broj 14/11 i 90/15)
 
KRITERIJUMI
 
 1. Kriterijumi za formiranje liste kandidata za postavljenje na formacijsko mesto višeg čina, za upućivanje na školovanje i usavršavanje i za unapređenje u viši čin („Službeni vojni list“, br. 13/12, 7/13 i 8/14).