Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Regulativa iz nadležnosti Uprave za kadroveZAKON
 1. Zakon o vojnom obrazovanju
 
UREDBE
 1. Uredba  o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira
 2. Uredba o prijemu u profesionalnu vojnu službu
 3. Uredba o uslovima i postupku prijema na službu u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, kadeta i državnih službenika i nameštenika
 4. Uredba o načinu i postupku prijema civilnih lica na službu u Vojsci Srbije
 5. Uredba o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica
 6. Uredba o vojnoj legitimaciji
 7. Uredba o načinu ostvarivanja prava na osiguranje pripadnika Vojske Srbije i  drugih snaga odbrane koji se upućuju u multinacionalne operacije
 
PRAVILNICI
 1. Pravilnik o poslovima, radnim i formacijskim mestima u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane na kojima se vrši specifična vojna služba i služba pod otežanim uslovima
 2. Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
 3. Pravilnik o kriterijumima i postupku za ocenjivanje civilnih lica na službi u Vojsci Srbije
 4. Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju pripravničkog ispita
 5. Pravilnik o unapređivanju u činove vojnika, učenika i studenata vojnoškolskih ustanova i lica na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire i o proizvođenju i unapređivanju oficira u rezervi i podoficira u rezervi
 6. Pravilnik o uslovima za upućivanju na školovanje i usavršavanje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije
 7. Pravilnik o uslovima i načinu stipendiranja za potrebe Vojske Srbije i o postupku utvrđivanja i povraćaja troškova stipendiranja
 8. Pravilnik o učeničkim i kadetskim legitimacijama i identifikacionim karticama koje se koriste u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije
 9. Pravilnik o evidencijama za profesionalna vojna lica i civilna lica na službi u Vojsci Srbije
 10. Pravilnik o uslovima i postupku upućivanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije na školovanje na drugim univerzitetima u Republici Srbiji
 11. Pravilnik o oblicima usavršavanja i bližim uslovima, načinu i postupku realizacije posebnih programa usavršavanja
 12. Pravilnik o prijemu lica iz građanstva na školovanje i usavršavanje u vojnoškolskim ustanovama i jedinicama i ustanovama  Ministarstva odbrane i Vojske Srbije
 13. Pravilnik o uslovima i postupku upućivanja profesionalnih pripadnika vojske Srbije na programe obrazovanja tokom života
 14. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registara vojnoškolskih ustanova
 15. Pravilnik o uslovima i postupku upućivanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije na školovanje i usavršavanje u inostranstvu
 16. Pravilnik o prijemu na školovanje i usavršavanje stranih državljana u vojnoškolskim ustanovama i jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije
 17. Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama
 18. Pravilnik o psihološkoj delatnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije
 
ODLUKE
 1. Odluka o ovlašćenjima za rešavanje o stanjima u službi i drugim odnosima u službi profesionalnih pripadnika Vojske Srbije
 2. Odluka o ovlašćenjima za rešavanje u upravnim stvarima u Ministarstvu odbrane
 3. Odluka o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa
 4. Odluka o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije
 5. Odluka o obrazovanju Saveta za upravljanje ljudskim resursima  u Ministarstvu odbrane
 6. Odluka osnivanju Univerziteta odbrane u Beogradu
 
KRITERIJUMI
 
 1. Kriterijumi za formiranje liste kandidata za postavljenje na formacijsko mesto višeg čina, za upućivanje na školovanje i usavršavanje i za unapređenje u viši čin