Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

PublikacijePriručnici

„Priručnik za nastavnike - Osnove sistema odbrane Republike Srbije“ priredili su pripadnici Odeljenja za obučavanje građana Uprave za obaveze odbrane Ministarstva odbrane, a izdao Medija centar „Odbrana“ – Biblioteka „Nastavno-obrazovna literatura“, knjiga broj 2307. „Priručnik“ je štampala Vojna štamparija, u tiražu od 4.000 primeraka, 2019. godine, na 85 strana, u koloru. Uvodne napomene „Priručnika“ napisao je kapetan bojnog broda Milan Konjikovac, načelnik Odeljenja za obučavanje građana.

Namenjen je odeljenjskim starešinama radi pripreme za izvođenje nastave iz oblasti odbrane sa učenicima završnih razreda srednjih škola u Srbiji. U „Priručniku za nastavnike“ obrađeni su sledeći sadržaji: mesto, uloga i zadaci Vojske Srbije u sistemu bezbednosti i odbrane Republike Srbije, vojna, radna i materijalna obaveza, kako postati oficir, kako postati profesionalni vojnik, fizička spremnost – preduslov za vojni poziv, služba osmatranja i obaveštavanja, oblici neoružanog otpora, bojni otrovi, biološka i zapaljiva sredstva, civilna zaštita i praktična obuka – taktičko-tehnički zborovi. Sadrži i Pojmovnik, kao i tekst himne „Bože pravde“. Distribuiran je svim srednjim školama u Republici Srbiji.


„Prevencija i zaštita od diskiriminacije i nasilja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije“, kao delo vojnopublicističke literature, izdao je Medija centar „Odbrana“ u biblioteci „Vojna knjiga“, broj 2373, u ediciji Posebna izdanja, a štampala Vojna štamparija u tiražu od 100 primeraka, krajem 2020. godine, na 128 strana u koloru, zajedno s pratećim flajerom u tiražu od 1.000 primeraka. Dostavljen je organizacionim jedinicama Ministarstva i Vojske, a  u  elektronskom izdanju objavljen je na zvaničnoj internet stranici Uprave za kadrove.  Osnovna namena „Priručnika“ jeste da pripadnicima Vojske Srbije i zaposlenima u Ministarstvu odbrane pomogne da lakše prepoznaju svaki oblik diskriminacije i nasilja i da efikasno reaguju radi zaštite i prevencije.

„Priručnik“ je priredilo Odeljenje za razvoj psihološke delatnosti Uprave za kadrove, a u izradi dela učestvovalo je više autora – pravnika, psihologa i socijalnih radnika  iz našeg sistema odbrane.  Obrađeni su sledeći sadržaji: pravni okvir zabrane diskriminacije u Republici Srbiji, postupak zaštite, uzroci i posledice diskriminacije na radu i preporuke za prevenciju posledica diskriminacije; pravni okvir zabrane mobinga (zlostavljanja na radu), postupak zaštite,  uzroci i posledice  i prevencija mobinga – obaveze poslodavca i zaposlenih; pravni okvir zabrane nasilja u porodici, zaštita od nasilja u porodici, uzroci i posledice i prevencija nasilja u porodici; vršnjačko nasilje i nasilje nad decom i mladima od stane odraslih, uzroci i posledice, zaštita dece i mladih od nasilja vršnjaka i odraslih i prevencija nasilja nad decom i mladima; prevencija diskriminacije i nasilja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbijje – opšte i posebne preventivne mere i prevencija posledica diskriminacije i nasilja. „Priručnik“ sadrži i priloge s navođenjem propisa koji čine normativno-pravni okvir zaštite od diskriminacije i nasilja u Srbiji, te važne telefone, adrese i linkove.