Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Uprava za kadroveUprava za kadrove je unutrašnja jedinica Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane koja realizuje poslove iz funkcija „kadrovi“ i „obrazovanje“.
 
Uže unutrašnje jedinice Uprave za kadrove su:
 • Odeljenje za popunu i kadrovske poslove
 • Odeljenje za obrazovanje
 • Odeljenje za kadrovsku evidenciju i podršku
 • Odeljenje za razvoj psihološke delatnosti
 • Odsek za normativne poslove
 

Poslovi Uprave za kadrove odnose se na:
 • planiranje popune svim kategorijama kadra
 • pripremu sistemskih i statusnih dokumenata iz kadrovske funkcije
 • regulisanje stanja u službi profesionalnih vojnih lica (PVL) i radno-pravnih pitanja civilnih lica (CL)
 • premeštaj i raspoređivanje PVL i CL
 • upućivanje lica na rad u inostranstvu
 • praćenje, analiziranje, planiranje obrazovanja kadra za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije
 • izradu planova školovanja-usavršavanja kadra u zemlji i inostranstvu
 • planiranje, organizaciju i realizaciju obrazovanja stranih državljana u vojnim školama i vojnim ustanovama u Republici Srbiji
 • izradu modela karijernog vođenja i razvoja karijere PVL
 • baze podataka PVL, CL, kao i lica zainteresovanih za rad u sistemu odbrane
 • uverenja o penzijskom stažu bivših PVL kojima je služba prestala bez prava na vojnu penziju
 • normativno regulisanje i razvoj psihološke delatnosti u Ministarstvu i Vojsci, uključujući i koordinaciju rada svih psihologa u sistemu odbrane
 • normativno regulisanje pitanja iz oblasti kadrovske funkcije - prijem u službu, školovanje i usavršavanje, stanje u službi, ocenjivanje profesionalnih pripadnik Vojske Srbije, specifična i služba pod otežanim uslovima, ostvarivanje prava u multinacionalnim operacijama, staž osiguranja s uvećanim trajanjem.
 
Načelnik Uprave za kadrove je pukovnik Zlatko Mišić
Kontakt
Uprava za kadrove
Nemanjina 15
11000 Beograd
Telefon: 011-3201-108
Faks: 011-3006-343
I-mejl:kadrovi@mod.gov.rs