Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Regulativa iz nadležnosti Uprave za organizacijuUREDBE
 
 1. Uredba o načelima i kriterijumima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu odbrane („Službeni vojni list”, broj 27/19 od 11.10.2020. godine)
 2. Uredba o načelima unutrašnjeg uređenja i sistematizacije formacijskih mesta u Vojsci Srbije („Službeni vojni list”, broj 5/20 od 06.02.2020. godine)
 3. Uredba o sprovođenju mobilizacije („Službeni vojni list”, broj 19/14 od 11.09.2014. godine)
 
PRAVILNICI
 1. Pravilnik o organizaciji VS i unutrašnjem uređenju i sistematizaciji FM komandi, jedinica i ustanova („Službeni vojni list”, broj 5/17 od 21.02.2017. godine)
 2. Pravilnik o načinu određivanja vojnoevidenocionih i evidencionih specijalnosti i uslovima i načinu prevođenja oficira i podoficira („Službeni vojni list”, broj 17/21 od 18.05.2021. godine)
 3. Pravilnik o utvrđivanju elemenata formacijskih mesta oficira i podoficira u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list”, br. 9/20, 25/20, 34/20, 38/20, 40/20, 45/20, 02/21, 14/21, 16/21)
 4. Pravilnik o utvrđivanju elemenata formacijskih mesta vojnih službenika i vojnih nameštenika  u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list”, br. 18/17, 26/17 7/18, 20/18, 29/18, 10/19, 21/19, 23/19, 33/19, 34/19, 34/20, 40/20, 2/21, 14/21, 16/21)
 5. Pravilnik o pečatima Vojske Srbije („Službeni vojni list”, broj 14/13 od 15.07.2013. godine)
 6. Pravilnik o sprovođenju mobilizacije vojnih jedinica i vojnih ustanova Ministarstva odbrane („Službeni vojni list”, br. 7/15 od 06.03.2015. godine)
 
ODLUKE
 1. Odluka o određivanju rodova i službi Vojske Srbije („Službeni vojni list”, br. 37/8 i 08/11)
 2. Odluka o određivanju vrsta i specijalnosti rodova i službi Vojske Srbije (Uprava za organizaciju je tehničko-stručni organ, dok je GŠ VS nosilac izrade predloga) (Službeni vojni list”, br. 20/16 od 27.09.2016. godine)
 
 
UPUTSTVA
 1. Uputstvo o postupanju teritorijalnih organa Ministarstva odbrane u sprovođenju mobilizacije subjekata sistema odbrane („Službeni vojni list”, br. 8/13 i 30/14)