Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Elektronsko opštenje sa strankamaNa osnovu Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik broj 18/2016),  Ministarstvo odbrane omogućava elektronsko opštenje sa strankama.

Rokovi za postupanje u hitnim predmetima definisani su u skladu sa stepenom i razlozima hitnosti, kao i vrstom i složenošću materijala.