Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Uprava za obaveze odbraneUprava za obaveze odbrane je unutrašnja jedinica Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane koja planira i uređuje funkcionisanje državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedicina lokalne samouprave, privrednih društava i ostalih pravnih lica i preduzetnika u vanrednom i ratnom stanju, obavlja poslove iz oblasti obučavanja građana, vojne, radne i materijalne obaveze, te zadatke u oblasti zaštite i spasavanja civilnog stanovništva. Formirana je 1. decembra 2004. godine.
 
Uže unutrašnje jedinice Uprave za organizaciju su:
  • Odeljenje za planiranje priprema za odbranu
  • Odeljenje za vojnu, radnu i materijalnu obavezu, i poslove mobilizacije
  • Odeljenje za obučavanje građana
  • Odeljenje za opšte poslove
  • Grupa za informatičku podršku.
 
Funkcionalne nadležnosti Uprave za obaveze odbrane su „planiranje priprema za odbranu“, „obučavanje građana“, „koordinacija poslova civilne zaštite“ i „vojna, radna i materijalna obaveza, i poslovi mobilizacije“.
 
U realizaciji poslova „planiranje priprema za odbranu“ izrađuje akta i planska dokumenata kojima se planiraju mere i radnje za uspešno funkcionisanje državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava i ostalih pravnih lica i preduzetnika u vanrednom i ratnom stanju, te koordiniraju poslovi radi obezbeđenja uslova za život i rad građana i zadovoljenje potreba snaga odbrane u vanrednom i ratnom stanju.
 
Obučavanje i pružanje stručne pomoći u obučavanju građana za potrebe odbrane zemlje su poslovi koje Uprava za obaveze odbrane realizuje iz funkcije „obučavanje građana“, dok u oblasti „koordinacije poslova civilne zaštite“ koordinira poslove civilne zaštite s nadležnim državnim organima.
 
Na osnovu funkcije „vojna, radna i materijalna obaveza, i poslovi mobilizacije“, Uprava za obaveze odbrane obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizovanje i izvršavanje zadataka vojne, radne i materijalne obaveze, uređuje način i postupak planiranja ratne popune, vrši usklađivanje mobilizacijskih priprema, uređuje način i postupak organizacije pozivanja obveznika mobilizacije, kontroliše i analizira realizaciju zadataka iz oblasti vojne, radne i materijalne obaveze i ratne popune, izrađuje podzakonske propise i normativnih akata, te uređuje način evidencije vojnih obveznika, kao i obveznika radne i materijalne obaveze.
 
Potčinjeni sastavi Uprave za obaveze odbrane su:
  • Regionalni centar Ministarstva odbrane Beograd
  • Regionalni centar Ministarstva odbrane Novi Sad
  • Regionalni centar Ministarstva odbrane Niš
  • Regionalni centar Ministarstva odbrane Kragujevac
  • Regionalni centar Ministarstva odbrane Valjevo.
 
Regionalni centri Ministarstva odbrane su teritorijalni organi Ministarstva odbrane koji obavljaju poslove priprema i usklađivanja predloga planova odbrane sa subjektima planiranja odbrane, postupanja po dokumentima za sprovođenje Plana odbrane Ministarstva odbrane, organizacije, koordinacije i funkcionisanja poslova civilne zaštite, obučavanja građana, kao i poslove koji se odnose na mobilizaciju, vojnu, radnu i materijalnu obavezu.
 
Načelnik Uprave za obaveze odbrane je pukovnik Goran Desančić.

Pregled kontakta telefona teritorijalnih organa MO
 
Kontakt
Uprava za obaveze odbrane
Nemanjina 15
11000 Beograd
Telefon: 011-3006-335
Faks: 011-3651-618
I-mejl: uoo@mod.gov.rs