Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Uprava za odnose sa javnošćuUprava za odnose sa javnošću je uža unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane van sektora i Sekretarijata Ministarstva odbrane, organizaciono i funkcionalno vezana za ministra odbrane. Obavlja poslove koji se odnose na afirmaciju Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u zemlji i svetu, izdavačku delatnost, internet, video, filmsku i TV produkciju i pružanje servisnih informacija domaćim i stranim javnim glasilima iz oblasti odbrane, izdavačke i marketinške delatnosti za potrebe sistema odbrane, kao i obaveštavanje javnosti o najznačajnijim aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.


Vodič za predstavnike sredstava javnog informisanja

Kontakti

Organizacijska šema

Za načelnika Uprave za odnose sa javnošću organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće organizacione celine:  
Medija centar „Odbrana” obavlja poslove koji se odnose na objavljivanje informacija o radu i aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije putem magazina „Odbrana” i Internet prezentacije Ministarstva odbrane, izdavanje vojnostručne, nastavno-obrazovne, vojnonaučne i publicističke literature, promotivne i druge poslove u oblasti odnosa sa javnošću i kulture.
 
Vojnofilmski centar „Zastava film“ obavlja poslove koji se odnose na proizvodnju informativnih, filmskih, video i multimedijalnih proizvoda namenjenih za informisanje javnosti o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i pružanje usluga na komercijalnoj osnovi angažovanjem slobodnih tehničko-tehnoloških kapaciteta.
 
Umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“ obavlja poslove koji se odnose na  učešće na najvišim državnim i vojnim svečanostima,  razvoj muzičkog života u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, negovanje, podsticanje i širenje muzičkog stvaralaštva i vojničke tradicije našeg naroda i afirmisanje kulturnog života i umetničkog stvaralaštva u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.
 
Vojna štamparija obavlja poslove koji se odnose na štampanje knjiga, novina, časopisa, obrazaca, izradu kancelarijskog i drugog štampanog materijala, pečata, štambilja i drugih proizvoda postupkom graviranja, te ostale poslove iz oblasti pružanja štamparsko-grafičkih usluga.
 
Uprava za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Republike Srbije
11000 Beograd, Birčaninova 5
tel.:  + 381 11 3203 015
faks: + 381 11 3203 466
veb sajt:  http://www.mod.gov.rs
e-mail: info@mod.gov.rs

Načelnik Uprave za odnose sa javnošću
brigadni general doc. dr Mihailo Zogović
tel.:   + 381 11 3203 015
faks: + 381 11 3203 466
e-mail: info@mod.gov.rs

Tim za komuniciranje sa sredstvima javnog informisanja
Radno vreme: radnim danom od 8.30 do 16.30
faks: + 381 11 3203 466
e-mail: info@mod.gov.rs