Министарство одбране Републике Србије
 

Регулатива из надлежности Управе за организацијуУРЕДБЕ
 
 1. Уредба о начелима и критеријумима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министарству одбране („Службени војни лист”, број 27/19 од 11.10.2020. године)
 2. Уредба о начелима унутрашњег уређења и систематизације формацијских места у Војсци Србије („Службени војни лист”, број 5/20 од 06.02.2020. године)
 3. Уредба о спровођењу мобилизације („Службени војни лист”, број 19/14 од 11.09.2014. године)
 
ПРАВИЛНИЦИ
 1. Правилник о организацији ВС и унутрашњем уређењу и систематизацији ФМ команди, јединица и установа („Службени војни лист”, број 5/17 од 21.02.2017. године)
 2. Правилник о начину одређивања војноевиденоционих и евиденционих специјалности и условима и начину превођења официра и подофицира („Службени војни лист”, број 17/21 од 18.05.2021. године)
 3. Правилник о утврђивању елемената формацијских места официра и подофицира у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 9/20, 25/20, 34/20, 38/20, 40/20, 45/20, 02/21, 14/21, 16/21)
 4. Правилник о утврђивању елемената формацијских места војних службеника и војних намештеника  у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 18/17, 26/17 7/18, 20/18, 29/18, 10/19, 21/19, 23/19, 33/19, 34/19, 34/20, 40/20, 2/21, 14/21, 16/21)
 5. Правилник о печатима Војске Србије („Службени војни лист”, број 14/13 од 15.07.2013. године)
 6. Правилник о спровођењу мобилизације војних јединица и војних установа Министарства одбране („Службени војни лист”, бр. 7/15 од 06.03.2015. године)
 
ОДЛУКЕ
 1. Одлука о одређивању родова и служби Војске Србије („Службени војни лист”, бр. 37/8 и 08/11)
 2. Одлука о одређивању врста и специјалности родова и служби Војске Србије (Управа за организацију је техничко-стручни орган, док је ГШ ВС носилац израде предлога) (Службени војни лист”, бр. 20/16 од 27.09.2016. године)
 
 
УПУТСТВА
 1. Упутство о поступању територијалних органа Министарства одбране у спровођењу мобилизације субјеката система одбране („Службени војни лист”, бр. 8/13 и 30/14)