Министарство одбране Републике Србије
 

Регулатива из надлежности Управе за организацијуУРЕДБЕ
 
 1. Уредба о начелима и критеријумима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министарству одбране
 2. Уредба о начелима унутрашњег уређења и систематизације формацијских места у Војсци Србије
 3. Уредба о спровођењу мобилизације
 
ПРАВИЛНИЦИ
 1. Правилник о организацији и унутрашњем уређењу и систематизацији формацијских места
 2. Правилник о начину одређивања војноевиденционих и евиденционих специјалности и условима и начину превођења официра и подофицира и Правилник о изменама Правилника о одређивању војноевиденционих и евиденционих специјалности о условима и начину превођења официра и подофицира
 3. Правилник о утврђивању елемената формацијских места официра и подофицира у Министарству одбране и Војсци Србије и Правилник о изменама Правилника о утврђивању елемената формацијских места официра и подофицира у Министарству одбране и Војсци Србије 
 4. Правилник о утврђивању елемената формацијских места цивилних лица на служби у Војсци Србије и Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању елемената формацијских места цивилних лица на служби у Војсци Србије
 5. Правилник о печатима Војске Србије
 6. Правилник о спровођењу мобилизације војних јединица и војних установа Министарства одбране
 
ОДЛУКЕ
 1. Одлука о одређивању родова и служби Војске Србије
 2. Одлука о одређивању врста и специјалности родова и служби Војске Србије
 
УПУТСТВА
 1. Упутство о поступању територијалних органа Министарства одбране у спровођењу мобилизације субјеката система одбране