Министарство одбране Републике Србије
 

Регулатива из надлежности Управе за организацијуУРЕДБЕ
 
  1. Уредба о начелима и критеријумима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министарству одбране
  2. Уредба о начелима унутрашњег уређења и систематизације формацијских места у Војсци Србије
  3. Уредба о спровођењу мобилизације
 
ПРАВИЛНИЦИ
  1. Правилник о организацији и унутрашњем уређењу и систематизацији формацијских места
  2. Правилник о начину одређивања војноевиденционих и евиденционих специјалности и условима и начину превођења официра и подофицира и Правилник о изменама Правилника о одређивању војноевиденционих и евиденционих специјалности о условима и начину превођења официра и подофицира
  3. Правилник о печатима Војске Србије
  4. Правилник о спровођењу мобилизације војних јединица и војних установа Министарства одбране
 
ОДЛУКЕ
  1. Одлука о одређивању родова и служби Војске Србије
  2. Одлука о одређивању врста и специјалности родова и служби Војске Србије
 
УПУТСТВА
  1. Упутство о поступању територијалних органа Министарства одбране у спровођењу мобилизације субјеката система одбране