Министарство одбране Републике Србије
 

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА - Статус припадника система одбране  • Да ли се пензионисаним припадницима Министарства одбране и Војске Србије могу доделити војне спомен-медаље за учешће у борбеним дејствима?
– Правилником о војним спомен-медаљама и војним споменицама („Службени војни лист“, број 26/10, 7/11, 7/13, 2/14, 16/14 и 7/19) прописано је да се војна спомен-медаља за учешће у борбеним дејствима на територији Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Савезне Републике Југославије и Републике Србије може доделити професионалном припаднику Војске Србије уколико испуњава критеријуме прописане чланом 30. Правилника, на предлог старешине на положају команданта батаљона, њему равном или вишем положају, као и уз сагласност овлашћеног лица у складу с чланом 48. истог прописа.

Сходно наведеном, а имајући у виду да је чланом 48. Правилника прописано да предлоге за доделу војних спомен-медаља подносе старешине на положају команданта батаљона, њему равном или вишем положају и да начелник Генералштаба Војске Србије даје сагласност на предлоге за Војску Србије, а руководиоци организационих јединица Министарства одбране за Министарство одбране, пензионисаним професионалним припадницима за које није доставаљен предлог током службе у Војсци Србије не могу се доделити војне спомен-медаље за учешће у борбеним дејствима.
 
  • Како се додељују војне спомен-медаље за ревносну службу?
– Чланом 28. Правилника о војним спомен-медаљама и војним споменицама („Службени војни лист“, број 26/10, 7/11, 7/13, 2/14, 16/14 и 7/19) прецизирано је да се војна спомен-медаља за ревносну војну службу за 10, 20 и 30 година службе може доделити професионалном припаднику Војске Србије, државном службенику и намештенику уколико испуњава следеће услове:
1) да у години предлагања навршава 10, 20 или 30 година ефективне службе у Војсци Србије, односно Министарству одбране
2) да је у периоду од десет година просек његових службених оцена најмање „врло добар“ или „истиче се“, те да у истом периоду није оцењиван нижом оценом од „добар“
3) да се против њега не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да није осуђиван за таква дела.

Поступак за предлагање и за доделу војних спомен-медаља за ревносну војну службу регулише се одређеним актом Управе за традицију, стандард и ветеране и смерницама за достављање предлога – крајем календарске године организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије достављају предлоге за лица из свог састава, у складу с одредбама Правилника.
 
  • Коме је додељена Војна споменица „Двадесетогодишњица одбране отаџбине од агресије НАТО-а ”?
– Поменута Војна споменица додељена је Наредбом министра одбране, број 19-4 од 29. маја 2019, која је објављена у „Службеном војном листу, број 21, од 23. августа 2019, активним и пензионисаним припадницима Војске Србије, Војске Србије и Црне Горе и Војске Југославије који су учествовали у борбеним дејствима 1999. године и који су држављани Републике Србије, као и породицама припадника Војске Југославије и породицама добровољаца који су били у саставу Војске Југославије, као и држављанима Републике Србије погинулим или умрлим од последица рањавања током борбених дејстава.