Министарство одбране Републике Србије
 

Изградња интегритета- План активности на изградњи интегритета у Министарству одбране и Војсци Србије у 2021. години

- Преглед реализације плана активности на изградњи интегритета у Министарству одбране и Војсци Србије у 2020. години

- План активности на изградњи интегритета у Министарству одбране и Војсци Србије у 2020. години

- Преглед реализације плана активности на изградњи интегритета у Министарству одбране и Војсци Србије у 2019. години

- План активности на изградњи интегритета у Министарству одбране и Војсци Србије у 2019. години

- Преглед реализације плана активности на изградњи интегритета у Министарству одбране и Војсци Србије у 2018. години

- План активности на изградњи интегритета у Министарству одбране и Војсци Србије у 2018. години

- Преглед реализације плана активности на изградњи интегритета у Министарству одбране и Војсци Србије у 2017. години

- План активности на изградњи интегритета у Министарству одбране и Војсци Србије у 2017. години

- Преглед реализације активности из Плана активности на изградњи интегритета у Министарству одбране и Војсци Србије у 2016. години

- План активности на изградњи интегритета у Министарству одбране и Војсци Србије у 2016. години

- Преглед реализације активности из Плана активности на изградњи интегритета у Министарству одбране и Војсци Србије у 2015. години

- Публикација "Изградња интегритета: процеси и утицаји - Србија"

- Коначни налази истраживања нивоа ризика од корупције у систему одбране Републике Србије (Антикорупцијски индекс 2015) које је спровела организација Међународна транспарентност

- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама у Министарству одбране и Војсци Србије [385 KB]

- Самопроцена о изградњи интегритета за смањење ризика од корупције у Републици Србији из надлежности Министарства одбране [250 KB]

- Превод писма помоћника генералног секретара НАТО за политичка питања и безбедносну политику упућеног помоћнику министра одбране Републике Србије за политику одбране [30 KB]

- Интернет презентација организације ''Међународна транспарентност''

- Коментари Министарства одбране Републике Србије [30 KB]