Министарство одбране Републике Србије
 

Приступ информацијама од јавног значајаУ складу са одредбом члана 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, министар одбране је донео Одлуку о одређивању овлашћених лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Министарству одбране и Војсци Србије (акт Правне управе Секретаријата министарства, број 778-31/21 од 4. марта 2022. године, акт, број 778-51/21 од 21. октобра 2022. године и акт, број 197-7/23 од дана 6. јула 2023. године)

Адресе и контакт телефони лица  овлашћених за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја објављени су у делу Регистар Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
 
  • Образац 1 - Захтев за приступ информацији од јавног значаја [PDF][DOC]
  • Образац 2 - Обавештење о стављању на увид документа који садржи тражену информацију и о изради копије [PDF][DOC]
  • Образац 3 - Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији [PDF][DOC]
  • Образац 4 - Жалба када орган власти није поступио (није поступио у целости) по захтеву  тражиоца информације у законском року (ћутање управе) [PDF][DOC]

Остале информације могу се наћи у Информатору о раду Министарства одбране.