Министарство одбране Републике Србије
 

Приступ информацијама од јавног значајаУ складу са чланом 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, министар одбране донео је Одлуку о одређивању овлашћених лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Министарству одбране и Војсци Србије (акт Правне управе Секретаријата Министарства одбране, број 270-9/19 од 1.августа 2019. године).

Адресе и контакт телефони лица овлашћених за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:
 
Љиљана Сантрач
Секретаријат Министарства одбране Правна управа
Бирчанинова 5, 11000 Београд
тел.: + 381 11 3203-239
е-пошта: pravna.uprava@mod.gov.rs
 
Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране
Немањина 15, 11000 Београд
тел.: + 381 11  3201-985
 
Сектор за материјалне ресурсе – Управа за набавке и продају
Немањина 15, 11000 Београд
тел.: + 381 11  2059-026
тел.: + 381 11  2059-143
 
Сектор за материјалне ресурсе – Управа за инфраструктуру
Немањина 15, 11000 Београд
тел.: + 381 11  2059-228
 
Сектор за политику одбране – Управа за међународну војну сарадњу
Бирчанинова 5, 11000 Београд
тел.:  + 381 11 3203-483
 
Сектор за људске ресурсе – Управа за кадрове
Кнеза Милоша 33, 11000 Београд
тел.: + 381 11 3201-984

Сектор за људске ресурсе – Управа за традицију, стандард и ветеране
Кнеза Милоша 33, 11000 Београд
тел.: + 381 11 3201-338
 
Сектор за цивилну одбрану и припреме одбране – Управа за обавезе одбране
Кнеза Милоша 33, 11000 Београд
тел.: + 381 11 3201-613
 
Генералштаб Војске Србије – Управа за оперативне послове (Ј-3)
Незнаног јунака 38, 11000 Београд
тел.: + 381 11 2061-131
 
Команда Копнене Војске
Трг краља Александра бб, 18000 Ниш
тел.: + 381 18 555-987
 
Команда Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране
Главна 1, 11080 Београд
тел.: + 381 11 3074-334
 
Војнобезбедносна агенција
Кнеза Милоша 33, 11000 Београд
тел.: + 381 11 3203-228
тел.: + 381 11 3201-845
 
Војнообавештајна агенција
Кнеза Милоша 33, 11000 Београд
тел.: + 381 11 3201-126
 
Инспекторат одбране
Гардијска 7, 11000 Београд
тел.: + 381 11 2064-786

Управа за односе са јавношћу
Бирчанинова 5, 11000 Београд
тел.: + 381 11 3203-231
 
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Крунска 13, 11000 Београд
тел.: + 381 11 3203-549

Управа за војно здравство
Црнотравска 17, 11000 Београд
тел.: + 381 11 3608-186
 
Универзитет одбране
Палва Јуришића Штурма 1, 11000 Београд
тел.: + 381 11 3603-378
 
  • Образац 1 - Захтев за приступ информацији од јавног значаја [PDF][DOC]
  • Образац 2 - Обавештење о стављању на увид документа који садржи тражену информацију и о изради копије [PDF][DOC]
  • Образац 3 - Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији [PDF][DOC]
  • Образац 4 - Жалба када орган власти није поступио (није поступио у целости) по захтеву  тражиоца информације у законском року (ћутање управе) [PDF][DOC]

Остале информације могу се наћи у Информатору о раду Министарства одбране.