Министарство одбране Републике Србије
 

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА - Деловање удружења у областима од значаја за одбрану  • Како се реализује учешће Министарства одбране у финансирању пројеката удружења која делују у областима од значаја за одбрану?
– Министарство одбране може учествовати у финасирању активности удружења од посебног значаја за одбрану и у финансирању пројеката одсталих удружења у областима од значаја за одбрану. Правилником о критеријумима и поступку за стицање статуса удружења од посебног значаја за одбрану и доделу средстава за учешће у финансирању пројеката удружења у областима од значаја за одбрану („Службени војни лист“, број 9/19, 3/20 и 14/21, од 22. априла 2021. Године) прописани су критеријуми и услови за доделу таквих средстава. 

Области од значаја за одбрану на којима се заснивају пројекти осталих удружења су области које се односе на обуку за заштиту и спасавање људи и материјалних добара, вредновање, чување и развијање војних традиција, падобранство, једриличарство, ронилаштво, радио-аматерство, спелеологија, алпинизам, планинарење, извиђаштво, стрељаштво,  стреличарство и борилачке вештине.

Средства за пројекте удружења обезбеђују се из буџета Републике Србије. Од распоређених буџетских средстава 20 одсто опредељује се за учешће у финансирању активности од значаја за одбрану која реализују удружења од посебног значаја за одбрану, а 80 одсто за учешће у финансирању пројеката осталих удружења која делују у областима од значаја за одбрану. 

За реализацију активности удружења од посебног значаја за одбрану и пројеката осталих удружења у областима од значаја за одбрану министар одбране доноси Решење о утврђивању висине, распореда и коришћења срестава за финансирање активности удружења од посебног значаја за одбрану и пројеката осталих удружења у областима од значаја за одбрану за текућу годину.

Додела средстава врши се на основу јавног конкурса који расписује Министарство одбране и објављује на званичној интернет страници Министарства одбране.