Министарство одбране Републике Србије
 

Канцеларија за родну равноправностКанцеларија за родну равноправност је унутрашња јединица Сектора за људске ресурсе Министарства одбране која обавља послове и координира активности у вези са спровођењем политике родне равноправности у Министарству одбране и Војсци Србије.

У надлежности Канцеларије су послови координације на изради и спровођењу Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији у Министарству и Војсци, при чијој реализацији остварује сарадњу и са другим државним органима, организацијама и механизмима за родну равноправност у Републици Србији, затим припреме, организовања и учешће у раду стручних скупова, развијање метода и алата за ефективну и ефикасну комуникацију са интерном и екстерном јавношћу из ове области и друге активности које се односе на подизање нивоа колективне и индивидуалне свести запослених у вези са потребама за родном и другим облицима равноправности