Министарство одбране Републике Србије
 

ПубликацијеПриручници

„Приручник за наставнике - Основе система одбране Републике Србије“ приредили су припадници Одељења за обучавање грађана Управе за обавезе одбране Министарства одбране, а издао Медија центар „Одбрана“ – Библиотека „Наставно-образовна литература“, књига број 2307. „Приручник“ је штампала Војна штампарија, у тиражу од 4.000 примерака, 2019. године, на 85 страна, у колору. Уводне напомене „Приручника“ написао је капетан бојног брода Милан Коњиковац, начелник Одељења за обучавање грађана.

Намењен је одељењским старешинама ради припреме за извођење наставе из области одбране са ученицима завршних разреда средњих школа у Србији. У „Приручнику за наставнике“ обрађени су следећи садржаји: место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране Републике Србије, војна, радна и материјална обавеза, како постати официр, како постати професионални војник, физичка спремност – предуслов за војни позив, служба осматрања и обавештавања, облици неоружаног отпора, бојни отрови, биолошка и запаљива средства, цивилна заштита и практична обука – тактичко-технички зборови. Садржи и Појмовник, као и текст химне „Боже правде“. Дистрибуиран је свим средњим школама у Републици Србији.


„Превенција и заштита од дискириминације и насиља у Министарству одбране и Војсци Србије“, као дело војнопублицистичке литературе, издао је Медија центар „Одбрана“ у библиотеци „Војна књига“, број 2373, у едицији Посебна издања, а штампала Војна штампарија у тиражу од 100 примерака, крајем 2020. године, на 128 страна у колору, заједно с пратећим флајером у тиражу од 1.000 примерака. Достављен је организационим јединицама Министарства и Војске, а  у  електронском издању објављен је на званичној интернет страници Управе за кадрове.  Основна намена „Приручника“ јесте да припадницима Војске Србије и запосленима у Министарству одбране помогне да лакше препознају сваки облик дискриминације и насиља и да ефикасно реагују ради заштите и превенције.

„Приручник“ је приредило Одељење за развој психолошке делатности Управе за кадрове, а у изради дела учествовало је више аутора – правника, психолога и социјалних радника  из нашег система одбране.  Обрађени су следећи садржаји: правни оквир забране дискриминације у Републици Србији, поступак заштите, узроци и последице дискриминације на раду и препоруке за превенцију последица дискриминације; правни оквир забране мобинга (злостављања на раду), поступак заштите,  узроци и последице  и превенција мобинга – обавезе послодавца и запослених; правни оквир забране насиља у породици, заштита од насиља у породици, узроци и последице и превенција насиља у породици; вршњачко насиље и насиље над децом и младима од стане одраслих, узроци и последице, заштита деце и младих од насиља вршњака и одраслих и превенција насиља над децом и младима; превенција дискриминације и насиља у Министарству одбране и Војсци Србијје – опште и посебне превентивне мере и превенција последица дискриминације и насиља. „Приручник“ садржи и прилоге с навођењем прописа који чине нормативно-правни оквир заштите од дискриминације и насиља у Србији, те важне телефоне, адресе и линкове.