Министарство одбране Републике Србије
 

Одлуке2024. године

- Одлука о измени Одлуке о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Министарству одбране и Војсци Србије

2022. године  

- Одлука о измени одлуке о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Министарству одбране и Војсци Србије

2020. године  

- Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Министарству одбране и Војсци Србије

2018. године  

- Одлука о измени Одлуке о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Министарству одбране и Војсци Србије

- Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Министарству одбране и Војсци Србије  

2017. године  
- Одлука о допуни Одлуке о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Министарству одбране и Војсци Србије  

- Одлука о одређивању овлашћеног лица за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуђивањем у Министарству одбране и Војсци Србије