Министарство одбране Републике Србије
 

Закони- ЗАКОН О ОДБРАНИ- СЛ. ГЛАСНИК БР. 116-07 ОД 11.12.2007. ГОДИНЕ
- ЗАКОН О ВОЈСЦИ- СЛ. ГЛАСНИК БР. 116-07 ОД 11.12.2007. ГОДИНЕ
- ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОДБРАНИ- СЛ. ГЛАСНИК БР. 88-09 ОД 26.10.2009. ГОДИНЕ
- ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ- СЛ. ГЛАСНИК БР. 88-09 ОД 26.10.2009. ГОДИНЕ
- ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОДБРАНИ- СЛ. ГЛАСНИК БР. 10-15 ОД 29.01.2015. ГОДИНЕ
- ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ- СЛ. ГЛАСНИК БР. 10-15 ОД 29.01.2015. ГОДИНЕ

НАПОМЕНА: Правна управа Секретаријата Министарства одбране је за потребе Министарства одбране и Војске Србије припремила незваничну верзију пречишћених текстова Закона о одбрани и Закона о Војсци Србије.

- ЗАКОН О ОДБРАНИ- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
- ЗАКОН О ВОЈСЦИ- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

- ЗАКОН О УПОТРЕБИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА ВАН ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ- СЛ. ГЛАСНИК БР. 88-09 ОД 26.10.2009. ГОДИНЕ

- ЗАКОН О ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНОЈ АГЕНЦИЈИ И ВОЈНООБАВЕШТАЈНОЈ АГЕНЦИЈИ- СЛ. ГЛАСНИК БР. 88-09 ОД 26.10.2009. ГОДИНЕ
- ЗАКОН О ВОЈНОЈ, РАДНОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОБАВЕЗИ- СЛ. ГЛАСНИК БР. 88-09 ОД 26.10.2009. ГОДИНЕ
- ЗАКОН О ЦИВИЛНОЈ СЛУЖБИ- СЛ. ГЛАСНИК БР. 88-09 ОД 26.10.2009. ГОДИНЕ
- ЗАКОН О ПРОИЗВОДЊИ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ - СЛ. ГЛАСНИК БР. 36-18

ИНФОРМАЦИЈЕ О ДОНЕТИМ ПРОПИСИМА

- Информација о донетим прописима и актима из области одбране, безбедности и Војске Србије и међународне сарадње у периоду јануар - јун 2018.године
- Информација о донетим прописима и актима из области одбране, безбедности и Војске Србије и међународне сарадње у периоду јануар - јун-дец 2013. године
-
Информација о донетим прописима и актима из области одбране, безбедности и Војске Србије и међународне сарадње у периоду јануар - јун 2010. године
- Информација о донетим прописима и актима из области одбране, безбедности и Војске Србије и међународне сарадње у 2008. години