Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за односе са јавношћуУправа за односе са јавношћу је ужа унутрашња јединица Министарства одбране ван сектора и Секретаријата Министарства одбране, организационо и функционално везана за министра одбране. Обавља послове који се односе на афирмацију Министарства одбране и Војске Србије у земљи и свету, издавачку делатност, интернет, видео, филмску и ТВ продукцију и пружање сервисних информација домаћим и страним јавним гласилима из области одбране, издавачке и маркетиншке делатности за потребе система одбране, као и обавештавање јавности о најзначајнијим активностима Министарства одбране и Војске Србије.

Водич за представнике средстава јавног информисања

Контакти

Организацијска шема

За начелника Управе за односе са јавношћу организационо и функционално везане су следеће организационе целине:  
Медија центар „Одбрана” обавља послове који се односе на објављивање информација о раду и активностима Министарства одбране и Војске Србије путем магазина „Одбрана” и Интернет презентације Министарства одбране, издавање војностручне, наставно-образовне, војнонаучне и публицистичке литературе, промотивне и друге послове у области односа са јавношћу и културе.
 
Војнофилмски центар „Застава филм“ обавља послове који се односе на производњу информативних, филмских, видео и мултимедијалних производа намењених за информисање јавности о активностима Министарства одбране и Војске Србије, као и пружање услуга на комерцијалној основи ангажовањем слободних техничко-технолошких капацитета.
 
Уметнички ансамбл Министарства одбране „Станислав Бинички“ обавља послове који се односе на  учешће на највишим државним и војним свечаностима,  развој музичког живота у Министарству одбране и Војсци Србије, неговање, подстицање и ширење музичког стваралаштва и војничке традиције нашег народа и афирмисање културног живота и уметничког стваралаштва у Министарству одбране и Војсци Србије.
 
Војна штампарија обавља послове који се односе на штампање књига, новина, часописа, образаца, израду канцеларијског и другог штампаног материјала, печата, штамбиља и других производа поступком гравирања, те остале послове из области пружања штампарско-графичких услуга.
 
Управа за односе са јавношћу Министарства одбране Републике Србије
11000 Београд, Бирчанинова 5
тел.:  + 381 11 3203 015
факс: + 381 11 3203 466
веб сајт:  http://www.mod.gov.rs
е-mail: info@mod.gov.rs

Начелник Управе за односе са јавношћу
бригадни генерал доц. др Михаило Зоговић
тел.:   + 381 11 3203 015
факс: + 381 11 3203 466
е-mail: info@mod.gov.rs

Тим за комуницирање са средствима јавног информисања
Радно време: радним даном од 8.30 до 16.30
факс: + 381 11 3203 466
е-mail: info@mod.gov.rs