Министарство одбране Републике Србије
 

Регулатива из надлежности Управе за традицију, стандард и ветеранеПравилници, правила, упутства и одлуке
 1. Правило о грбу Војске Србије, војним заставама, војним ознакама и другим симболима и обележјима Војске Србије
 2. Одлука о одређивању Дана Војске Србије и других војних празника
 3. Правилник о војним спомен медаљама и војним споменицама
 4. Упутство о начину сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима која негују традиције ослободилачких ратова Србије
 5. Правилник о музејској делатности у Министарству одбране и Војсци Србије
 6. Одлука о утврђивању критеријума за предлагање за доделу одликовања у Министарству одбране и Војсци Србије
 7. Правилник о критеријумима и поступку за стицање статуса удружења од посебног значаја за одбрану и доделу средстава за учешће у финансирању пројеката удружења у областима од значаја за одбрану
 8. Упутство о вођењу евиденције о настрадалим и несталим лицима у оружаним сукобима
 9. Правилник о признањима и неновчаним наградама
 10. Правилник о решавању стамбених потреба у Министарству одбране и Војсци Србије
 11. Правилник о давању на коришћење станова за службене потребе у Министарству одбране и Војсци Србије
 12. Упутство о вођењу евиденције, сачињавању листа реда првенства, као и другим пословима у вези са решавањем стамбених потреба у Министарству одбране
 13. Правилник о кинематографској делатности у Министарству одбране и Војсци Србије
 14. Правилник о музејској делатности у Министарству одбране и Војсци Србије
 15. Правилник о библиотечко-информационој делатности у Министарству одбране и Војсци Србије
 16. Правилник о издавачкој делатности у Министарству одбране и Војсци Србије
 17. Упутство о спомен-собама Војске Србије
 18. Упутство о домовима Војске Србије
 19. Одлука о критеријумима за вредновање традиција у Војсци Србије
 20. Одлука о одређивању назива војних комплекса