Министарство одбране Републике Србије
 

Регулатива из надлежности Управе за традицију, стандард и ветеранеПравилници, правила, упутства и одлуке
 
 1. Правило о грбу Војске Србије, војним заставама, војним ознакама и другим симболима и обележјима Војске Србије („Сл. војни лист” 9/15 и 18/19);
 2. Одлука о одређивању Дана Војске Србије и других војних празника („Сл. војни лист”  бр. 21/15); 
 3. Правилник о војним спомен медаљама и војним споменицама („Сл. војни лист”  број 26/10, 7/11, 7/13, 2/14, 16/14 и 7/19);
 4. Упутство о начину сарадње Министарства одбране и Војске Србије са удружењима која негују традиције ослободилачких ратова Србије („Сл. војни лист”, бр. 2/16);
 5. Правилник о музејској делатности у Министарству одбране и Војсци Србије („Сл. војни лист”, број 17/16); 
 6. Одлука о утврђивању критеријума за предлагање за доделу одликовања у Министарству одбране и Војсци Србије („Сл. војни лист”, број  7/13);
 7. Правилник о критеријумима и поступку за стицање статуса удружења од посебног значаја за одбрану и доделу средстава за учешће у финансирању пројеката удружења у областима од значаја за одбрану („Сл. војни лист”, број 9/19, 3/20 и 14/21);
 8. Упутство о вођењу евиденције о настрадалим и несталим лицима у  оружаним сукобима („Сл. војни лист”, број 4/19);
 9. Правилник о признањима и неновчаним наградама („Сл. војни лист“ број 22/12, 10/13, 13/16, 13/17 и 26/19);
 10. Правилник о решавању стамбених потреба у МО и ВС („Сл. војни лист“ број 32/19 и 32/20); 
 11. Правилник о давању на коришћење станова за службене потребе у МО и ВС („Сл. војни лист“ бр. 20/08, 26/09 и 28/19);
 12. Упутство о вођењу евиденције, сачињавању листа реда првенства, као и другим пословима у вези са решавањем стамбених потреба у Министарству одбране („Сл. војни лист“, број 11/20);