Министарство одбране Републике Србије
 

СтратегијеНа десетој седници другог редовног заседања Скупштине Републике Србије, одржаној 27.12.2019. године, донете су Одлука о усвајању Стратегије националне безбедности Републике Србије и Одлука о усвајању Стратегије одбране Републике Србије, које ступају на снагу 8 дана по објављивању у Службеном гласнику Републике Србије.

УСВОЈЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ
БЕЛА КЊИГА ОДБРАНЕ
КОНЦЕПТ ТОТАЛНЕ ОДБРАНЕ
СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
АРХИВА