Министарство одбране Републике Србије
 

Јавна расправаdodatakДОКУМЕНТА
06.06.2023.ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ЗАКОНА О ВОЈНОМ ОБРАЗОВАЊУНацрт закона о војном образовању
pdf
12.05.2021.ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ И ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКАНацрт закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника - PDF
pdf
30.04.2018.ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТИМА СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАТЕГИЈЕ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕОбавештење о јавној расправи
pdf
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕЗакључак Владе и Програм јавне расправе о Нацрту Стратегије националне безбедности Републике Србије
pdf
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕЗакључак Владе и Програм јавне расправе о Нацрту Стратегије одбране Републике Србије
pdf
06.07.2024.ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОДБРАНИЗакључак Владе
pdf
03.11.2017.ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕЗакључак Владе
pdf
26.09.2016.ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ

НАПОМЕНА: Јавна расправа о Нaцрту закона спроводи се у периоду од 26.09. до 16.10.2016. године. Примедбе, предлоге и сугестије можете доставити на имејл: veljko.petrovic@mod.gov.rs.
Нацрт закона о призводњи и промету наоружања и војне опреме
pdf
22.09.2016.ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ВОЈНОМ ОБРАЗОВАЊУ

НАПОМЕНА: Јавна расправа о Нaцрту закона спроводи се у периоду од 22.09. до 11.10.2016. године. Примедбе, предлоге и сугестије можете доставити на имејл: rectorate@mod.gov.rs.
Нацрт закона о војном образовању
pdf
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКАНацрт закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника
pdf
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ 2015.Нацрт закона о производњи и промету наоружања и војне опреме
pdf
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ВОЈНОМ ОБРАЗОВАЊУ 2014.Нацрт закона о војном образовању
pdf
ИЗВЕШТАЈ О ОКРУГЛИМ СТОЛОВИМА У ОКВИРУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОДБРАНИ И НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕИзвештај
pdf
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОДБРАНИ 2014.Нацрт закона о изменама и допунама Закона о одбрани
pdf
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 2014.Нацрт закона о изменама и допунама Закона Војсци Србије
pdf