Министарство одбране Републике Србије
 

Инспекторат одбранеИнспекторат одбране је орган управе у саставу Министарства одбране који обавља послове инспекцијског надзора у вези са извршавањем закона у области одбране и од значаја за одбрану и Војску Србије, прописа донетих на основу тих закона, планова и мера државних органа, организација и Војске Србије, као и друге послове одређене Законом о одбрани, у складу са Законом о одбрани и другим законима и прописима који се односе на инспекцијски надзор.


 


Директор Инспектората одбране
генерал-мајор Жељко Петровић

Тел.   011/2064-066
Факс. 011/3005-115
И-мејл. inspektorat@mod.gov.rs

Лице за заштиту података о личности
Иван Радосављевић
Тел. 011/2064-752
Лок. 330-752

Званичан сајт Инспектората одбране: www.io.mod.gov.rs