Министарство одбране Републике Србије
 

Инспекторат одбранеИнспекторат одбране је орган управе у саставу Министарства одбране, који обавља инспекцијске послове који се односе на: усклађивање припрема за одбрану; спровођење одлука и аката председника Републике и Владе; стање оперативних и функционалних способности команди, јединица и установа Војске Србије; остваривање и усклађивање организације веза, као и друге послове одређене законом.Директор Инспектората одбране
генерал-мајор Миле Јелић
Тел.   011/2064-066
Факс. 011/3000-061
И-мејл. inspektorat@mod.gov.rs

Лице за заштиту података о личности
Душан Ракочевић
Тел. 011/2064-715
Лок. 330-715