Министарство одбране Републике Србије
 

Ко је коМинистар одбране
др Небојша Стефановић
 

тел: +381 11 30 06 311
факс: +381 11 30 06 062
e-пошта. ministar.odbrane@mod.gov.rs
Државни секретар
Александар Живковић
 

тел: +381 11 30 06 078
e-пошта. aleksandar.zivkovic@mod.gov.rs
Државни секретар
Бранко Живановић
 

тел: +381 11 3203 159
факс: +381 11 3006 260
e-пошта. branko.zivanovic@mod.gov.rs
Секретар Министарства одбране
Милица Ћатић
 

факс: +381 11 32 03 464
e-пошта. sekretarijat@mod.gov.rs
в.д. помоћник министра за политику одбране
Предраг Бандић
 

тел. +381 11 3203 074
факс. +381 11 3000 308
e-пошта. predrag.bandic@mod.gov.rs
Помоћник министра за људске ресурсе
Катарина Томашевић
 

тел: + 381 11 32 03 119
факс: + 381 11 30 06 060
e-пошта. sljr@mod.gov.rs
Помоћник министра за материјалне ресурсе
др Ненад Милорадовић, дипл.инж.
 

тел: +381 11 30 06 183
e-пошта. smr@mod.gov.rs
Помоћник министра за буџет и финансије
Катарина Павичић
 

тел: +381 11 32 03 154
e-пошта. katarina.pavicic@mod.gov.rs
Начелник Кабинета министра одбране
пуковник Стеван Котарлић
 

тел: +381 11 30 06 311
e-пошта. kabinetmo@mod.gov.rs
Директор Инспектората одбране
генерал-мајор Миле Јелић
 

тел. +381 11 20 64 066
факс: +381 11 3000 061
e-пошта. inspektorat@mod.gov.rs
Ректор Универзитета одбране
генерал-потпуковник доц. др Горан Радовановић
 

тел. +381 11 300 51 97
факс: +381 11 300 52 01
e-пошта. rectorate@mod.gov.rs
Директор Војнообавештајне агенције
бригадни генерал Зоран Стојковић
 

e-пошта. voa@mod.gov.rs
Директор Војнобезбедносне агенције
бригадни генерал Ђуро Јованић
 

тел. +381 11 30 06 195
факс: +381 11 30 06 195
e-пошта. vba@mod.gov.rs
Начелник Управе за односе са јавношћу
пуковник др Михаило Зоговић
 

тел:+381 11 32 03 015
факс: +381 11 32 03 466
e-пошта. mihailo.zogovic@mod.gov.rs