Министарство одбране Републике Србије
 

Ко је коМинистар одбране
Братислав Гашић
 

тел: +381 11 3005 524
факс: +381 11 3005 439
e-пошта. ministar.odbrane@mod.gov.rs
в. д. секретара Министарства одбране
Небојша В. Николић
 

тел. +381 11 3005 493
факс: +381 11 3203 464
e-пошта. sekretarijat@mod.gov.rs
в.д. помоћника министра за политику одбране
Предраг Бандић
 

тел. +381 11 3203 074
факс: +381 11 3000 308
e-пошта. predrag.bandic@mod.gov.rs
в. д. помоћника министра за људске ресурсе
Синиша Радовић
 

тел. +381 11 3203 119
факс. +381 11 3005 438
e-пошта. sinisa.radovic@mod.gov.rs
Помоћник министра за материјалне ресурсе
др Ненад Милорадовић
 

тел: +381 11 3005 476
e-пошта. smr@mod.gov.rs
Шеф Кабинета министра одбране
бригадни генерал мр Горан Момчиловић
 

тел: +381 11 3203 006
e-пошта. kabinetmo@mod.gov.rs
Директор Инспектората одбране
генерал-мајор Жељко Петровић
 

тел. +381 11 2064 066
факс: +381 11 3005 115
e-пошта. inspektorat@mod.gov.rs
Ректор Универзитета одбране
бригадни генерал проф. др Бобан Ђоровић
 

тел. +381 11 3005 197
факс: +381 11 3005 201
e-пошта. rectorate@mod.gov.rs
Директор Војнообавештајне агенције
генерал-мајор Зоран Стојковић
 

e-пошта. voa@mod.gov.rs
Директор Војнобезбедносне агенције
генерал-мајор Ђуро Јованић
 

тел. +381 11 3006 195
факс: +381 11 3006 195
e-пошта. vba@mod.gov.rs
Начелник Управе за војно здравство
бригадни генерал др сц. вет. мед. Радивоје Анђелковић
 

тел:+381 11 3005 143
факс: +381 11 3005 144
e-пошта. zdravstvo@mod.gov.rs
Начелник Управе за односе са јавношћу
бригадни генерал доц. др Михаило Зоговић
 

тел:+381 11 3203 015
факс: +381 11 3203 466
e-пошта. mihailo.zogovic@mod.gov.rs