Министарство одбране Републике Србије
 

Електронско општење са странкамаНа основу Закона о општем управном поступку (Службени гласник број 18/2016),  Министарство одбране омогућава електронско општење са странкама.

Рокови за поступање у хитним предметима дефинисани су у складу са степеном и разлозима хитности, као и врстом и сложеношћу материјала.