Министарство одбране Републике Србије
 

Кабинет министраКабинет министра одбране је посебна унутрашња јединица Министарства одбране која обавља студијско-аналитичкe, оперативно-техничкe и административнe послове за потребе министра одбране, државних секретара и Кабинета министра одбране; општебезбедносне задатке из надлежности Војне полиције у Кабинету министра одбране и Секретаријату Министарства одбране; планирање, припрему и организацију радних и протоколарних активности министра одбране и усаглашавање обавеза са надлежним протоколима.
 
Кабинетом министра одбране руководи шеф Кабинета министра одбране.
 За шефа Кабинета министра одбране организационо и функционално су везане следеће организационе целине:
  1. Војна канцеларија,
  2. Протокол Министарства одбране,
  3. Канцеларија за послове безбедности.
Шеф Кабинета министра одбране
бригадни генерал мр Горан Момчиловић
тел.     +381 11/ 3203-006
факс:   +381 11/ 3006-062
e-mail: kabinetmo@mod.gov.rs

ВОЈНА КАНЦЕЛАРИЈА
 
Војна канцеларија обавља студијско-аналитичке, оперативно-техничке, административне и друге послове за потребе министра одбране, државних секретара, Кабинета министра одбране и Генералног инспектора служби. Војна канцеларија је надлежна и за координацију задатака са органима државне управе, међународним субјектима и организацијским јединицама Министарства одбране и Војске Србије.

Начелник Војне канцеларије
пуковник Горан Несторовић

ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
 
Протокол Министарства одбране обавља послове који се односе на протоколарну подршку јавним догађајима у Министарству одбране и Војсци Србије и активностима високих личности Министарства одбране и Војске Србије, као и послове који се односе на посредовање и пружање помоћи протоколима других институција Републике Србије у организацији активности представника дипломатског и војнодипломатског кора.

Начелник Протокола
потпуковник Стеван Миленковић
 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ
 
Канцеларија за послове безбедности обавља послове који се односе на општебезбедносне задатке из надлежности Војне полиције у Кабинету министра одбране и Секретаријату Министарства одбране и безбедносну заштиту делегација страних држава, које долазе на позив министра одбране, као и послове који се односе на сарадњу са правосудним и другим државним органима на сузбијању криминала.