Министарство одбране Републике Србије
 

Акциони планови
- Закључак Владе Републике Србије и Извештај о спровођењу Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених Нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2017-.2020)

- Извештај о спровођењу Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених Нација – Жене, мир и безбедност у Министарству Одбране и Војсци Србије (за 2020. годину) [.DOC]

- Извештај о спровођењу Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених Нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2017-2020) у Министарству Одбране и Војсци Србије  (за период јануар-јун 2020. године)

- Извештај о резултатима примене Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност у Министарству одбране и Војсци Србије у 2019. години

- Извештај о спровођењу Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност у Министарству одбране и Војсци Србије (за период јануар - јун 2019. године)

- Закључак Владе о усвајању Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2017-2020)

- Извештај о резултатима примене Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност у Министарству одбране и Војсци Србије у 2016. години

- Извештај Политичког савета о спровођењу Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010-2015) у 2015. години

- Предлог националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2016-2020)

- Извештај о реализацији Плана активности Министарства одбране и Војске Србије за спровођење Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010-2015) у 2015. години

- Извештај о реализацији задатака из надлежности Аналитичке групе Министарства одбране и Војске Србије за анализу спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 СБ УН - Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010-2015), од јула до децембра 2015. године

- Закључак Владе и Извештај Политичког савета о спровођењу НАП у 2014. години

- Извештај о реализацији задатака из надлежности Аналитичке групе Министарства одбране и Војске Србије за анализу спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 СБ УН - Жене, мир и безбедност у Републици Србији за период јануар-јун 2015. године

- Закључак Владе и Извештај Политичког савета о спровођењу НАП за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010-2015) за период од 2011. до 2013. године

- Извештај о реализацији Плана активности Министарства одбране и Војске Србије за спровођење НАП за примену Резолуције 1325 СБ УН - Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010-2015) у 2014. години

- Извештај о реализацији задатака из надлежности Аналитичке групе Министарства одбране и Војске Србије за анализу спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 СБ УН - Жене, мир и безбедност у Републици Србији за период јул-децемар 2014. године

-Извeштај о спровођењу Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији, из надлежности Министарства одбране и Војске Србије за период јануар – јун 2014. године

- Извештај о реализацији задатака из надлежности Аналитичке групе Министарства одбране и Војске Србије за анализу спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији, за период јануар – јун 2014. године

-Годишњи извештај о спровођењу Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије у 2013. години

- Извештај о реализацији задатака из надлежности Аналитичке групе Министарства одбране и Војске Србије за анализу спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији, за период јул – децембар 2013. године

-Извештај о спровођењу НАП-а за примену Резолуције 1325 СБ УН у Републици Србији из надлежности МО и ВС (за период јануар – јун 2013. године)

- Извештај о реализацији задатака из надлежности Аналитичке групе Министарства одбране и Војске Србије за анализу спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији, за период јул – децембар 2012. године [512 KB]

-Извештај о спровођењу Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација у Министарству одбране и Војсци Србије у 2012. години (компаративна родна анализа за период септембар 2010 – 2012. године) [763 KB]

-Други извештај о шестомесечном раду Аналитичке групе Министарства одбране и Војске Србије за анализу спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији, за период децембар 2011 – мај 2012. године[200 KB]

- Годишњи извештај о спровођењу Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација у Министарству одбране и Војсци Србије (родна анализа за период септембар 2010 – септембар 2011. године)[763 KB]

-Национални акциони план за примену Резолуције 1325 СБ УН – Жене, мир и безбедност у Републици Србији 2010-2015[763 KB]