Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за традицију, стандард и ветеранеУправа за традицију, стандард и ветеране је унутрашња јединица Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, формирана 18. јануара 2010. године.
 
Обавља послове који се односе на традиције, културу, стандард и војне ветеране, изглед и коришћење грба Војске Србије, војне заставе, војне ознаке, обележја и остале симболе, доделу одликовања, признања и неновчаних награда на нивоу Министарства и Војске, социјалне и хуманитарне послове у систему одбране, бригу о породицама погинулих припадника, сарадњу с војним удружењима, стамбено обезбеђење запослених, решавање стамбених питања корисника војних пензија, као и сарадњу с осталим министарствима и организацијама које се баве пословима из области традиција, културе, стандарда и ветерана.
 
Уже унутрашње јединице Управе за традицију, стандард и ветеране су:
  • Одељење за традиције, културу и ветеране
  • Одељење за стамбене послове
  • Одељење за комерцијално-финансијске послове
  • Одељење за заједничке послове.
Потчињени састави Управе за традицију, стандард и ветеране су Војни музеј на Калемегдану и Музеј ваздухопловства у Сурчину.
 
Војни музеј обавља послове сакупљања, припреме и излагања музејског материјала у вези с војном, ратном историјом и традицијом. Такође сакупља и излаже дела националне културне баштине. Реализује и издавачку делатност значајну за стручни рад и промоцију музејских фондова и збирки, те размену публикованих издања с осталим музејима, као и сарадњу са сродним институцијама у земљи и иностранству. 

www.muzej.mod.gov.rs
 
Музеј ваздухопловства прикупља, евидентира, проучава, чува, штити и стручно обрађује музејски и помоћни музејски материјал (материјална, документарна, илустрована и фото-грађа из историје јединица и установа Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране Војске Србије), као и дела националне и светске културне баштине, која излаже и презентује јавности ради задовољавања културних, научних и васпитно-образовних потреба и неговања ваздухопловних, борбених и слободарских традиција српског народа.

www.muzejvazduhoplovstva.mod.gov.rs
 
Начелник Управе за традицију, стандард и ветеране је пуковник др Ђорђе Калањ.
 
Контакт
Управа за традицију, стандард и ветеране
Немањина 15
11000 Београд
Телефон: 011-3203-055
Факс: 011-3000-316
И-мејл:utsv@mod.gov.rs