Министарство одбране Републике Србије
 

Канцеларија за брзи одговорEmail: brziodgovor@mod.gov.rs
Адреса: Бирчанинова 5. 11000 Београд

Канцеларија за брзи одговор координира рад организационих јединица и органа у саставу Министарства у случајевима хитног поступања и прати благовремено упућивање одговора по захтевима грађана;

Рокови за поступање у хитним предметима дефинисани су у складу са степеном и разлозима хитности, као и врстом и сложеношћу материјала.