Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за кадровеУправа за кадрове је унутрашња јединица Сектора за људске ресурсе Министарства одбране која реализује послове из функција „кадрови“ и „образовање“.
 
Уже унутрашње јединице Управе за кадрове су:
 • Одељење за попуну и кадровске послове
 • Одељење за образовање
 • Одељење за кадровску евиденцију и подршку
 • Одељење за развој психолошке делатности
 • Одсек за нормативне послове
 

Послови Управе за кадрове односе се на:
 • планирање попуне свим категоријама кадра
 • припрему системских и статусних докумената из кадровске функције
 • регулисање стања у служби професионалних војних лица (ПВЛ) и радно-правних питања цивилних лица (ЦЛ)
 • премештај и распоређивање ПВЛ и ЦЛ
 • упућивање лица на рад у иностранству
 • праћење, анализирање, планирање образовања кадра за потребе Министарства одбране и Војске Србије
 • израду планова школовања-усавршавања кадра у земљи и иностранству
 • планирање, организацију и реализацију образовања страних држављана у војним школама и војним установама у Републици Србији
 • израду модела каријерног вођења и развоја каријере ПВЛ
 • базе података ПВЛ, ЦЛ, као и лица заинтересованих за рад у систему одбране
 • уверења о пензијском стажу бивших ПВЛ којима је служба престала без права на војну пензију
 • нормативно регулисање и развој психолошке делатности у Министарству и Војсци, укључујући и координацију рада свих психолога у систему одбране
 • нормативно регулисање питања из области кадровске функције - пријем у службу, школовање и усавршавање, стање у служби, оцењивање професионалних припадник Војске Србије, специфична и служба под отежаним условима, остваривање права у мултинационалним операцијама, стаж осигурања с увећаним трајањем.
 
Начелник Управе за кадрове је пуковник Златко Мишић
Контакт
Управа за кадрове
Немањина 15
11000 Београд
Телефон: 011-3201-108
Факс: 011-3006-343
И-мејл:kadrovi@mod.gov.rs