Министарство одбране Републике Србије
 

Информатор о раду Министарства одбранеИнформатор о раду Министарства одбране
 
Преглед распоређених и утрошених средстава за финансирање Министарства одбране
 
 
ПОДАЦИ О ПЛАТАМА  
 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Закон о јавним набавкама (Службени гласник број 91/19)  
 
Подаци о спроведеним јавним набавкама у Министарству одбране и Војсци Србије У складу са Законом, годишњи извештаји о спроведеним јавним набавкама почев од 2020. године налазе се на Порталу јавних набавки.


Информације о донетим прописима и актима из области одбране, безбедности и Војске Србије и међународне сарадње

Одредбом члана 125. став 1. Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 104/09, 10/15, 36/18) прописано је да ради информисања јавности о законским променама у области одбране и Војске Србије и другим законима који се односе на безбедност земље и међународну сарадњу у области одбране и војну сарадњу, Министарство одбране два пута годишње објављује информације за јавност с листом закона и објашњењем о законским променама.

У складу са наведеном законском обавезом,  Министарство одбране обавештава јавност да је, у односу на претходну информацију из 2018. године, донет Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије и да је исти објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 94/19 од 27. децембра 2019. године.   

Разлог за доношење овог закона је потреба усклађивања важећих решења са искуствима у практичној примени Закона о Војсци Србије и усаглашавања са променама у правном систему Републике Србије, отклањање уочених правних празнина и непрецизности у појединим решењима које стварају тешкоће у тумачењу одредаба закона.