Министарство одбране Републике Србије
 

Информатор о раду Министарства одбранеИнформатор о раду Министарства одбране
 
ПРИЛОЗИ:

Преглед распоређених и утрошених средстава за финансирање Министарства одбране у 2021. и 2022. години (Excel)
Преглед распоређених и утрошених средстава за финансирање Министарства одбране у 2020. и 2021. години (Excel)
Преглед распоређених и утрошених средстава за финансирање Министарства одбране у 2019. и 2020. години   (Excel)

Подаци о платама и зарадама професионалних припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране

Извештај о структури и вредности покретне имовине у својини Републике Србије на дан 31. децембар 2018. године корисника Министрство одбране Закон о јавним набавкама (Службени гласник број 91/19)

Подаци о јавним набавкама за Министарство одбране и Војску Србије које су спроведене у 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. години:
Информација о  верској служби у Војсци Србије >>>

Информације о донетим прописима


- Информација о донетим прописима и актима из области одбране, безбедности и Војске Србије и међународне сарадње у периоду јул-децембар 2016. године
- Информација о донетим прописима и актима из области одбране, безбедности и Војске Србије и међународне сарадње у периоду јануар-јун 2016. године
- Информација о донетим прописима и актима из области одбране, безбедности и Војске Србије и међународне сарадње у периоду јануар-децембар 2015. године
- Информација о донетим прописима и актима из области одбране, безбедности и Војске Србије и међународне сарадње у периоду јануар – јун 2015. године
- Информација о донетим прописима и актима из области одбране, безбедности и Војске Србије и међународне сарадње у периоду јануар – децембар 2014. године
- Информација о донетим прописима и актима из области одбране у периоду јануар – јун 2014. години
- Информација о донетим прописима и актима из области одбране у 2013. години
- Информација о донетим прописима и актима из области одбране у 2012. години
- Информација о донетим прописима и актима из области одбране у 2011. години