Министарство одбране Републике Србије
 

Информатор о раду Министарства одбранеИнформатор о раду Министарства одбране [PDF] [DOC]
 
ПРИЛОЗИ:

Преглед распоређених и утрошених средстава за финансирање Министарства одбране у 2021. и 2022. години (Excel)
Преглед распоређених и утрошених средстава за финансирање Министарства одбране у 2020. и 2021. години (Excel)
Преглед распоређених и утрошених средстава за финансирање Министарства одбране у 2019. и 2020. години   (Excel)

Подаци о платама и зарадама професионалних припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране

Извештај о структури и вредности покретне имовине у својини Републике Србије на дан 31. децембар 2018. године корисника Министрство одбране

 План јавних набавки за 2012. годину

 План јавних набавки за 2013. годину

 План јавних набавки за 2014. годину

 План јавних набавки за 2015. годину

 План јавних набавки за 2016. годину

 План јавних набавки за 2017. годину

 План јавних набавки за 2018. годину

 План јавних набавки за 2019. годину

 План јавних набавки за 2020. годину

Закон о јавним набавкама (Службени гласник број 91/19)
 Одлука о доношењу Плана јавних набавки за 2020. годину
 План јавних набавки за 2020. годину, верзија 1
 План јавних набавки за 2020. годину, верзија 2


Подаци о јавним набавкама за Министарство одбране и Војску Србије које су спроведене у 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. години:

-1. тромесечје 2013. године

-2. тромесечје 2013. године

-3. тромесечје 2013. године

-4. тромесечје 2013. године

-1. тромесечје 2014. године

-2. тромесечје 2014. године

-3. тромесечје 2014. године

-4. тромесечје 2014. године

-1. тромесечје 2015. године

-2. тромесечје 2015. године

-3. тромесечје 2015. године

-4. тромесечје 2015. године

-1. тромесечје 2016. године

-2. тромесечје 2016. године

-3. тромесечје 2016. године

-4. тромесечје 2016. године

-1. тромесечје 2017. године

-2. тромесечје 2017. године

-3. тромесечје 2017. године

-4. тромесечје 2017. године 

-1. тромесечје 2018. године

- 2. тромесечје 2018. године

- 3. тромесечје 2018. године

- 4. тромесечје 2018. године

- 1. тромесечје 2019. године

- 2. тромесечје 2019. године

- 3. тромесечје 2019. године

- 4. тромесечје 2019. године

- 1. тромесечје 2020. године

Информација о  верској служби у Војсци Србије >>>

Информације о донетим прописима


- Информација о донетим прописима и актима из области одбране, безбедности и Војске Србије и међународне сарадње у периоду јул-децембар 2016. године
- Информација о донетим прописима и актима из области одбране, безбедности и Војске Србије и међународне сарадње у периоду јануар-јун 2016. године
- Информација о донетим прописима и актима из области одбране, безбедности и Војске Србије и међународне сарадње у периоду јануар-децембар 2015. године
- Информација о донетим прописима и актима из области одбране, безбедности и Војске Србије и међународне сарадње у периоду јануар – јун 2015. године
- Информација о донетим прописима и актима из области одбране, безбедности и Војске Србије и међународне сарадње у периоду јануар – децембар 2014. године
- Информација о донетим прописима и актима из области одбране у периоду јануар – јун 2014. години
- Информација о донетим прописима и актима из области одбране у 2013. години
- Информација о донетим прописима и актима из области одбране у 2012. години
- Информација о донетим прописима и актима из области одбране у 2011. години