Министарство одбране Републике Србије
 

Иницијатива за увођење садржаја обуке у школски систем Републике СрбијеМинистарство одбране упутило је 2018. године Министарству просвете, науке и технолошког развоја „Иницијативу за увођење садржаја обуке у школски систем Републике Србије“, с предлогом теоријских и практичних тема које је потребно презентовати ђацима основних и средњих школа како би стекли основна знања о систему одбране наше земље и о понашању у условима нарушене безбедности.

Ресорно министарство прихватило је „Иницијативу“ у делу да се обука изводи са ученицима завршних разреда средњих школа, јер управо пунолетством стичу прва права и обавезе према систему одбране, факултативно, на четири часа одељењских старешина.

На тај начин је после 27 година занемаривања у средњошколски систем Србије враћено планско изучавање одговарајућих садржаја из области одбране. Такође су створени услови да се млађим генерацијама приближе истинске вредности и национални државни интереси, те јачају патриотска осећања и негују традиције и слободарски дух нашег народа.

„Иницијативом“ су дефинисане теме на основу којих матуранти стичу сазнања о нашем систему одбране, чију је усаглашеност с образовним стандардима потврдио и  Завод за унапређивање образовања и васпитања – место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране Републике Србије, војна, радна и материјална обавеза, како постати официр и професионални војник, значај физичке спремности за војни позив, служба осматрања и обавештавања, облици неоружаног отпора, бојни отрови, биолошка и запаљива средства, те цивилна заштита.  

Прихваћен је и предлог Министарства одбране да се химна Републике Србије „Боже правде“ интонира на часовима о систему одбране, чиме се млади уче да поштују државне симболе и идентификују са својом земљом, што доприноси јачањуњиховог националног идентитета.

Практични део наставе реализује се и у командама, јединицама и установама Војске, приликом акција „Отворени дани“, где се за ђаке организују тактичко-технички зборови и обиласци спомен-соба. Ученици тада имају прилику да сагледају живот и свакодневни рад припадника система одбране и увере се у јединство Војске и народа. Посебно задовољство причињава им је боравак у касарнама, где на лицу места могу да виде наоружање и опрему Војске Србије.

Квалитету наставе, у коју су се поред представника Министарства одбране и Војске Србије укључиле и резервне војне старешине, поред стручних материјала о систему одбране, као и њихових презентација, које су доступне на званичном сајту Министарства просвете, допринео је и „Приручник за наставнике – Oсновe система одбране, које је током 2019. године приредило Одељење за обучавање грађана Управе за обавезе одбране и дистрибуирало свим средњим шлолама у Србији, као и наставни филмови по планираним темама снимљени током 2021. године.

Резултати тог националног пројекта превазишли су почетна очекивања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства одбране, што је последица добре припреме, организације, међусобне сарадње и координације. У претходним школским годинама „Иницијатива“ је спроведена у више од 90 одсто средњих школа Србије.

На основу досадашњих искустава о реализацији „Иницијативе“, у будућности ће министарства одбране и просвете настојати да унапреде наставне садржаје из области одбране, сходно актуелним изазовима, ризицима и претњама с којим се суочава наша земља.

У ери дигитализације и медијског обликовања културних образаца понашања, неопходно је младима приближити запостављене традиционалне вредности на којима се вековима темељило наше друштво. Обучавање средњошколаца за одбрану земље је пројекат од општег добра за државу, јер свако инвестирање у образовање и васпитање млађих генерација јесте инвестирање у будућност Србије.