Министарство одбране Републике Србије
 

Сектор за људске ресурсе



Сектор за људске ресурсе је основна унутрашња јединица Министарства одбране надлежна за:
 • нормативно уређење организације и управљање организацијским променама
 • нормативно уређење планирања и припреме мобилизације
 • статусна и остала питања професионалних припадника Војске Србије
 • планирање школовања и усавршавања за рад на пословима одбране и безбедности у земљи и иностранству
 • планирање припрема за одбрану Републике Србије
 • планирање и обучавање грађана и јединица цивилне заштите опште намене за одбрану земље
 • војну, радну и материјалну обавезу
 • музејску делатност
 • традицију, културу, етику, социјална и хуманитарна питања на нивоу система одбране
 • потребе ветeрана
 • стамбено обезбеђење
 • унапређење родне равноправности у Министарству одбране и Војсци Србије и спровођење политика једнаких могућности
 


У саставу Сектора за људске ресурсе Министарства одбране су Управа за организацију, Управа за кадрове, Управа за обавезе одбране и Управа за тадицију, стандард и ветеране.
 

Организациона шема Сектора за људске ресурсе Министарства одбране



Помоћник министра одбране за људске ресурсе је Катарина Томашевић.
 
Контакт
Сектор за људске ресурсе Министарства одбране
Немањина 15
11000 Београд
Телефон: 011-3203-119
Факс: 011-3006-173
И-мејл: sektor.ljr@mod.gov.rs