Министарство одбране Републике Србије
 

Сектор за људске ресурсеСектор за људске ресурсе је основна унутрашња јединица Министарства одбране надлежна за:
 • нормативно уређење организације и управљање организацијским променама
 • нормативно уређење планирања и припреме мобилизације
 • статусна и остала питања професионалних припадника Војске Србије
 • планирање школовања и усавршавања за рад на пословима одбране и безбедности у земљи и иностранству
 • планирање припрема за одбрану Републике Србије
 • планирање и обучавање грађана и јединица цивилне заштите опште намене за одбрану земље
 • војну, радну и материјалну обавезу
 • музејску делатност
 • традицију, културу, етику, социјална и хуманитарна питања на нивоу система одбране
 • потребе ветeрана
 • стамбено обезбеђење
 • унапређење родне равноправности у Министарству одбране и Војсци Србије и спровођење политика једнаких могућности
 


У саставу Сектора за људске ресурсе Министарства одбране су Управа за организацију, Управа за кадрове, Управа за обавезе одбране, Управа за традицију, стандард и ветеране и Канцеларија за родну равноправност.

Организациона шема Сектора за људске ресурсе Министарства одбранев. д. помоћника министра одбране за људске ресурсе је Синиша Радовић.
 
Контакт
Сектор за људске ресурсе Министарства одбране
Немањина 15
11000 Београд
Телефон: 011-3203-119
Факс: 011-3006-173
И-мејл: sektor.ljr@mod.gov.rs