Министарство одбране Републике Србије
 

Упитник за увођење регрута у војну евиденцију и Пријава података о регруту - војном обвезникуУ циљу пружања појединачне електронске услуге грађанима о регулисању питања војне обавезе електронским путем, посетиоцима Интернет сајта Министарства одбране омогућено је да преузму обрасце за увођење у евиденцију војних обвезника ради попуњавања и достављања надлежном центру Министарства одбране за локалну самоуправу према месту пребивалишта односно за лица која бораве у иностранству у надлежном дипломатском - конзуларном представништву Републике Србије.

1. Упитник за увођење регрута у војну евиденцију [PDF]
1. Пријава података о регруту-војном обвезнику (Образац Пријава ДКП)   [PDF]