Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Upitnik za uvođenje regruta u vojnu evidenciju i Prijava podataka o regrutu - vojnom obveznikuU cilju pružanja pojedinačne elektronske usluge građanima o regulisanju pitanja vojne obaveze elektronskim putem, posetiocima Internet sajta Ministarstva odbrane omogućeno je da preuzmu obrasce za uvođenje u evidenciju vojnih obveznika radi popunjavanja i dostavljanja nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta odnosno za lica koja borave u inostranstvu u nadležnom diplomatskom - konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

1. Upitnik za uvođenje regruta u vojnu evidenciju [PDF]
1. Prijava podataka o regrutu-vojnom obvezniku (Obrazac Prijava DKP)   [PDF]