Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања власника ствари из пописаПозивање власника ствари из пописа, ради саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности регионалних центара МО
 
Регионални центар МО Ваљево

Центар МО за локалну самоуправу Ужице планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Пожега дана 19.11.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавања распореда ствари из пописа ће се извршити на адреси власника ствари из пописа, у времену од 09.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Чачак планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Чачак дана 18.11.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавања распореда ствари из пописа ће се извршити на адреси ул. Владике Николаја Велимировића бр. 5, Чачак у 09.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Чачак планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Чачак дана 26.11.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавања распореда ствари из пописа ће се извршити на адреси ул. Владике Николаја Велимировића бр. 5, Чачак, у времену од 09.00 до 11.30 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Чачак планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Чачак дана 26.11.2021. године ради укидања распореда ствари из пописа. Укидање распореда ствари из пописа ће се извршити на адреси ул. Владике Николаја Велимировића бр. 5, Чачак, у времену од 11.30 до 12.00 часова.
 
Регионални центар МО Београд
 
Центар МО за локалну самоуправу Звездара планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије градске општине Стари град дана 06.12.2021. године ради увођења у евиденцију ствари из пописа. Увођење у евиденцију ствари из пописа ће се извршити на адреси Македонска бр. 42, пети спрат, канцеларија бр. 88, у времену од 08.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Звездара планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије градске општине Гроцка дана 06.12.2021. године ради увођења у евиденцију ствари из пописа. Увођење у евиденцију ствари из пописа ће се извршити на адреси Булевар ослобођења бр. 39, први спрат, канцеларија бр. 29, у времену од 08.00 до 14.00 часова.
 
Регионални центар МО Нови Сад
 
Центар МО за локалну самоуправу Нови Сад планирао је да позове власнике ствари из пописа из Новог Сада дана 09.12.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа ће се извршити на адреси ул. Браће Јовандића бр. 4, Нови Сад у времену од 09.00 до 15.00 часова.

 Регионални центар МО Крагујевац

 
Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа  13.12.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда  из пописа извршиће се на адреси Трг Слободе бр. 3 у Крагујевцу, трећи спрат, канцеларија бр.49.у времену од 11.00 до 13.00 часова.

Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Аранђеловац 13.12.2021. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда власницима ствари из пописа извршиће се на адреси ул.Цара Душана бр 2, други спрат, канцеларија бр 28, у времену од 11.00 до 13.00 часова.