Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања власника ствари из пописаПозивање власника ствари из пописа ради прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра МО Ваљево.
 
Регионални центар МО Ваљево
 
Центар МО за локалну самоуправу Чачак планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 08.03.2022. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа ће се извршити на адреси власника ствари из пописа у времену од 10,30 до 11,30 часова.

Позивање власника ствари из пописа ради увођења у евиденцију, саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра МО Београд и Регионалног центра МО Крагујевац.

Регионални центар МО Београд
 
Центар МО за локалну самоуправу Звездара планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије градске општине Звездара дана 08.03.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа ће се извршити на адреси ул. Устаничка бр. 189, приземље, канцеларија бр. 3, у времену од 09,00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Звездара планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије градске општине Стари Град дана 23.03.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа ће се извршити на адреси ул. Македонска бр. 42, пети спрат, канцеларија бр. 88, у времену од 09,00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Звездара планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије градске општине Палилула дана 24.03.2022. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа ће се извршити на адреси власника ствари из пописа у времену од 09,00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Звездара планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије градске општине Звездара дана 24.03. и 25.03.2022. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа ће се извршити на адреси власника ствари из пописа у времену од 09,00 до 14,00 часова.
                                                                         
Центар МО за локалну самоуправу Звездара планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије градске општине Стари Град дана 01.04.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа ће се извршити на адреси ул. Македонска бр. 42, пети спрат, канцеларија бр. 88, у времену од 09,00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Вождовац планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије градске општине Савски Венац дана 14.03.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа ће се извршити на адреси ул. Кнеза Милоша бр. 99, приземље, канцеларија бр. 2, у времену од 09,00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Вождовац планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије градске општине Врачар дана 12.04.2022. године ради увођења у евиденцију ствари из пописа. Увођење у евиденцију ствари из пописа ће се извршити на адреси ул. Његошева бр. 77, први спрат, канцеларија бр. 104, у времену од 10,00 до 12,00 часова.
 
Регионални центар МО Крагујевац
 
Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 02.03.2022. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа ће се извршити на адреси власника ствари из пописа у времену од 08, 00 до 14,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Пожаревц планирао је да позове власнике ствари из пописа дана 09.03.2022. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа ће се извршити на адреси власника ствари из пописа у времену од 09,00 до 10,00 часова.
                          

Позивање власника ствари из пописа ради саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра МО Ваљево и Регионалног центра МО Крагујевац.
 
Регионални центар МО Ваљево
 

Центар МО за локалну самоуправу Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Шабац дана 04.03, 16.03, 17.03. и 18.03.2022. године ради прегледа ствари из пописа. Прегледи ствари из пописа ће се извршити на адреси власника ствари из пописа у времену од 09,00 до 15,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Ваљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Ваљево дана 11.03, 17.03 и у периоду од 21.03. до 24.03.2022. године ради прегледа ствари из пописа. Прегледи ствари из пописа ће се извршити на адреси власника ствари из пописа у времену од 08,00 до 14, 00 часова.
 
Регионални центар МО Крагујевац
 
Центар МО за локалну самоуправу Смедерево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Смедерево дана 21.03, 30.03.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа ће се извршити на адреси ул. Трг Репулике бр. 7, канцеларија бр. 7, Смедерево у времену од 11,00 до 12,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Смедерево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Смедеревска Паланка дана 30.03.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа ће се извршити на адреси ул. Вука Караџића бр. 25, канцеларија бр. 305, Смедеревска Паланка у времену од 09,00 до 13,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Смедерево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Велика Плана дана 30.03.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа ће се извршити на адреси ул. Милоша Великог бр. 45, Велика Плана у времену од 09,00 до 12,00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Краљево планирао је да позове власнике ствари из пописа из општине Краљево дана 11.03.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа ће се извршити на адреси ул. IV црногорска бб, Краљево у времену од 09,00 до 13,00 часова.