Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања власника ствари из пописа                                                                                                                                                                                                                        
Позивање лица из резервног састава ради  саопштавања распореда и извођења вежби на територији надлежности Управе за обавезе одбране.
 
Вишедневна вежба са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
  • Центар МО Сомбор од 14. до 20.11.2022. године,
  • Центар МО Панчево од 15. до 17.11.2022. године,
 
Саопштавање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
  • Центар МО Панчево 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 и 30.11.2022. године и 01.12.2022. године
  • Центар МО Зрењанин 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 28, 29 и 30.11.2022. године.
 
Информацијa  o позивању власника ствари из пописа ради саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра МО Нови Сад, Регионални центар МО Крагујевац, Регионалног центра МО Ваљево и Регионалног центра МО Београд.
 
Регионални центар МО Ваљево
 
Центар МО за локалну самоуправу Ваљево планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Ваљево дана 25.11.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси Центра Министарства одбране за локалну самоуправу Ваљево, ул. Војводе Мишића бр. 55 у времену од 09.00 до 15.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Чачак планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Чачак дана 15.11.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси Центра Министарства одбране за локалну самоуправу Чачак, ул. Владике Николаја Велимировића бр. 5 у времену од 12.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Лозница дана 15.11.2022. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа у времену од 09.00 до 15.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Љубовија дана 15.11.2022. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа у времену од 09.00 до 15.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Шабац планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Мали Зворник дана 15.11.2022. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа у времену од 09.00 до 15.00 часова.


Регионални центар МО Нови Сад

Центар МО за локалну самоуправу Сомбор планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Сомбор дана 01. 02. 04. и од 07. до 10. 11.2022. године ради прегледа ствари из пописа и саопштавања распореда ствари из пописа. Преглед и саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО за локалну самоуправу Суботица планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Суботица дана од 08. до 11. и 15. 11.2022. године ради прегледа ствари из пописа и саопштавања распореда ствари из пописа. Преглед и саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа.
 
Центар МО за локалну самоуправу Суботица планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Суботица дана 17. 11.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси Маршала Тита бр. 47 Бачка Топола.

Центар МО за локалну самоуправу Сомбор планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Сомбор дана 20, 25, 26, 27, 28.10. и 01, 02, 04, 07, 08, 09. и 10.11.2022. године ради саопштавања распореда и прегледа ствари из пописа. Саопштавање распореда и преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа.

Центар МО за локалну самоуправу Сомбор планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Сомбор дана 01, 20. и  24. до 26.10.2022. године и од 04. до 10.11. 2022. године  ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа и на адреси ул. Соње Маринковић бр. 2, Сомбор.
 
Центар МО за локалну самоуправу Сомбор планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Кула дана 27. до 31.10. 2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа.
 
Регионални центар МО Крагујевац

Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Крагујевац дана 05.12.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси општинске канцеларије Крагујевац, ул. Трг Слободе бр. 3, трећи спрат, канцеларија бр. 49. у времену од 11.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Аранђеловац дана 05.12.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси општинске канцеларије Аранђеловац, ул.  Цара Душана бр. 2, други спрат, канцеларија бр. 28. у времену од 11.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Кнић дана 07.12.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси општинске канцеларије Кнић, ул. Војводе Стефана Книћанина бр. 116, други спрат, канцеларија бр. 27. у времену од 11.00 до 14.00 часова

Центар МО за локалну самоуправу Краљево планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Краљево дана 30.11.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси Центра Министарства одбране за локалну самоуправу Краљево, ул. Четверта црногорска бб. у времену од 09.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Крагујевац дана 05.11.2022. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа у времену од 09.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Крагујевац дана 23.11.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси ул. Трг слободе бр. 3, трећи спрат, канцеларија бр. 49, у времену од 11.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Аранђеловац дана 23.11.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси ул. Цара Душана бр. 2, други спрат, канцеларија бр. 28, у времену од 11.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Кнић дана 23.11.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси ул. Војводе Стевана Книћањина бр. 116, други спрат, канцеларија бр. 27, у времену од 11.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Лапово дана 23.11.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси ул. Његошева бр. 18, други спрат, канцеларија бр. 2, у времену од 11.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Пожаревац планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Пожаревац дана 22.11. и 23.11.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси ул. Борачка бб, у времену од 08.00 до 14.30 часова.

Центар МО за локалну самоуправу Смедерево планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Смедерево дана 04, 05, 11, 18 и 31.10.2022. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа у времену од 09.00 до 12.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Крагујевац планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Баточина дана 02. 07.10. и 15.11.2022. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се  у општинској канцеларији Баточина и на адреси власника ствари из пописа у времену од 09.00 до 14.00 часова.

 
Регионални центар МО Ваљево
 
Центар МО за локалну самоуправу Чачак планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Ивањица дана 03.11.2022. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа времену од 09.00 до 11.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Чачак планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Лучани дана 04.11.2022. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа времену од 09.00 до 11.00 часова.
                                                                   
Центар МО за локалну самоуправу Чачак планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Чачак дана 05. и 06. и 28.10.2022. године ради прегледа ствари из пописа. Преглед ствари из пописа извршиће се на адреси власника ствари из пописа у времену од 08.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Чачак планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Чачак дана 24. и 28.10.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси ул. Владике Николаја Велимировића бр. 5, Чачак, у периоду од 08.00 до 12 часова. 


Регионални центар МО Београд

Центар МО за локалну самоуправу Звездара планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Звездара дана 14. и 24.11.2022. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати у просторијама Центра Министарства одбране Звездара, ОК Палилула, ул. Таковска бр. 12, шести спрат, канцеларија бр. 3, у времену од 07.30 до 15.30 часова.

Центар МО за локалну самоуправу Нови Београд планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Сурчин дана 22.11.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси ул. Штросмајерова бр. 1, Сурчин у времену од 08.30 до 15.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Нови Београд планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Нови Београд дана 23.11. и 25.11.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси ул. Булевар Михајла Пупина бр. 167, трећи спрат, канцеларија бр. 7 у времену од 08.30 до 15.00 часова.

Информација  о позивању власника ствари из пописа ради саопштавања распореда на територији надлежности Регионалног центра МО Крагујевац.
 
Регионални центар МО Крагујевац

Центар МО за локалну самоуправу Краљево  планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Краљево дана 14,19. и 20.12.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси  ул. 4.Црногорска бб, касарна "Рибница" Краљево, у времену од 08.00 до 15.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Смедерево планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Велика Плана дана 22.11.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси ул. Милоша Великог бр. 30 (Велика Плана), у времену од 09.00 до 12.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Смедерево планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Смедеревска Паланка дана 28.11.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси ул. Вука Караџића бр. 25 (Смедеревска Паланка) у времену од 09.00 до 12.00 часова.
 
Центар МО за локалну самоуправу Смедерево планирао је да позове власнике ствари из пописа са територије општине Смедерево дана 29.11.2022. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Саопштавање распореда ствари из пописа извршиће се на адреси ул. Трг Републике бр. 7 (Смедерево) у времену од 09.00 до 12.00 часова.